Het toevoegen van lijnen in een Equation Editor Matrix

Een van de sterke punten van de Equation Editor is de mogelijkheid om matrices te uiten. In sommige notaties zijn matrices getoond met lijnen tussen de elementen van de matrix. Om regels toe te voegen, als volgt te werk:

  1. Selecteer de matrix.
  2. Kies de Matrix-optie in het menu Opmaak. De Equation Editor geeft het dialoogvenster Matrix. (Zie figuur 1.)

    Het toevoegen van lijnen in een Equation Editor Matrix

    Figuur 1. Het dialoogvenster Matrix.

  3. Gebruik de muis te klikken in de ruimte tussen de matrix cellen. Elke klik in dezelfde ruimte geeft een ander type lijn-de eerste klik resulteert in een ononderbroken lijn, de tweede in een stippellijn, de derde in een stippellijn, en de vierde klik verwijdert de lijn.
  4. Klik op OK.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (932) van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002, en 2003.