Het creëren van een Directory

Als het nodig is, kunt u een map maken met behulp van VBA. Dit wordt gedaan met het commando MkDir, en is een overblijfsel uit dezelfde commando in eerdere versies van BASIC. De syntax is:

MkDir DirName

waar DirName is het volledige pad van de map die u wilt maken. Als je niet een string variabele gebruiken om de naam van de map op te geven, dan moet DirName tussen aanhalingstekens. U kunt deze opdracht gebruiken als u een map waar u tijdelijke bestanden u bouwt met uw macro kan slaan.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (3419) is van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002 en 2003. U kunt een versie van deze tip voor de ribbon-interface van het Woord (Word 2007 en later) hier: Het creëren van een gids.