Elektronica componenten: Bedien de tijdsintervallen in een Astable 555 Circuit

Een astable 555 timer circuit in een elektronisch project werkt als een metronoom: Het blijft lopen totdat u deze uitschakelt. Deze modus wordt ook wel oscillator-modus, omdat het gebruik maakt van de 555 als een oscillator, die een blokgolf signaal creëert. Er zijn drie belangrijke tijdmetingen voor een vierkante golf:

  • T: De totale duur van de golf, gemeten vanaf het begin van een hoge puls aan het begin van de volgende hoge puls.
  • T hoog: De lengte van het hoge gedeelte van de cyclus.
  • T laag: De lengte van het lage gedeelte van de cyclus.

Natuurlijk, de totale tijd T de som van T hoog en T laag.

Elektronica componenten: Bedien de tijdsintervallen in een Astable 555 Circuit


De waarden van deze tijd constanten afhankelijk van de waarden van de twee weerstanden (R1 en R2) en C1.

Hier zijn de formules voor de berekening van elk van deze tijd constanten:

T = 0,7 (R1 + 2R2) C1

T hoog = 0,7 (R1 + R2) C1

T laag = 0,7 R2 C1

Er is een interessant feit begraven in deze berekeningen die je nodig hebt om bewust te zijn van: C1 lasten door beide R1 en R2, maar het lost alleen via R2. Dat is waarom je de twee weerstand waarden voor de T hoge berekening moet toevoegen, maar u alleen R2 gebruiken voor de T lage berekening. Het is ook de reden waarom je moet verdubbelen R2, maar niet R1 voor de totale tijd (T) berekening.

Nu, steek de stekker in een aantal reële getallen te zien hoe de vergelijkingen uit te werken. Stel dat beide weerstanden 100 kQ en de condensator 10 uF. Vervolgens wordt de totale lengte van de cyclus berekend als volgt:

T = 0.7 (100.000 Ω + 2 100000 Ω) 0.00001 F
T = 2.1 s

T hoog = 0,7 (100.000 Ω + 100.000 Ω) 0,00001 F
T hoog = 1,4 s

T laag = 0,7 100.000 Ω 0,00001 Ω
T laag = 0,7 s

Aldus wordt de totale cyclustijd 2,1 s, de uitgang hoog 1,4 s en vanaf 0,7 s.

Als u wilt, kunt u ook de frequentie van het uitgangssignaal te berekenen door de totale cyclustijd te verdelen in 1. Dus, voor de bovenstaande berekeningen, de frequentie is 0,47619 Hz.

Als je kleinere weerstand en condensator waarden te gebruiken, zult u kortere pulsen en hogere output frequenties te krijgen. Bijvoorbeeld, als je 1 kOhm weerstanden en een 0,1 uF condensator te gebruiken, zal het uitgangssignaal 48 kHz zijn, en elke cyclus zal slechts een paar miljoenste van een seconde duren.

U mag hebben gemerkt dat indien beide weerstanden dezelfde waarde hebben, wordt het signaal hoog tweemaal zo lang als het is uitgeschakeld. Door het gebruik van verschillende weerstand waarden, kunt u het verschil tussen de hoge en lage delen van het signaal te variëren.