Chemie - Can You Take the Heat?

Voor chemische reacties en faseveranderingen, de energie geabsorbeerd of vrijgemaakt wordt gemeten als warmte. De voornaamste eenheid voor het melden warmte is de calorieën, die wordt gedefinieerd als de energie die nodig is om de temperatuur van 1 gram water bij 14,5 ° C verhogen met één graad. De term verwijst naar kilocalorie 1000 calorieën. Andere eenheid van energie is de joule (rijmt met de school), die gelijk is aan 0.239 calorieën is. Omgekeerd, een calorie is 4,184 joule. De vertaling van calorieën om joules, of kilocalorieën aan kilojoules, is zo gewoon in de chemische berekeningen dat u de conversie factoren moeten onthouden.

Als een stof wordt verhit zonder een verandering van de toestand, de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 gram te veranderen met 1 graad C is de soortelijke warmte van de stof genoemd. Ook de molaire warmtecapaciteit is de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 mol van een stof verhogen met 1 graad C.