Belangrijk Windows Server 2003 Netto-opdrachten

In Windows Server 2003, elk van de command-line hulpprogramma's (in de tabel) vervult een nuttige NetBIOS-netwerk functie. Voor hulp op een bepaalde netto-opdracht, voert u Net Help of Net Help <command>.

Naam Functie
Netto-accounts Beheer gebruikersaccounts via een command-line tool
Net computer Toevoegen of verwijderen computers in een domein databank
Net help Toegang tot alle Netto commando helpbestanden
Net helpmsg Leg uit Windows Net foutmeldingen
Net afdruk Bekijk of de controle afdruktaken
Net send Berichten sturen naar andere computers of gebruikers op een netwerk
Netto-aandeel Scherm, maken of netwerkshares verwijderen
Net use Aansluiten of loskoppelen van een computer van een aandeel op naam