Basisvoorwaarden voor katholieken

Als katholiek, in principe bent u verplicht om een ​​christelijk leven te leiden, bid elke dag, deel te nemen aan de sacramenten, gehoorzamen aan de morele wet, en accepteer de leer van Christus en zijn Kerk. Hieronder worden de minimumeisen voor katholieken:

  • Wonen mis elke zondag en heilige dag van verplichting.
  • Biechten jaarlijks, zo niet vaker of wanneer nodig.
  • Heilige Communie ontvangen tijdens Pasen. Die wekelijks of dagelijks wordt aangemoedigd, dat wel.
  • Observeren wetten op vasten en onthouding: een volledige maaltijd op Aswoensdag en Goede Vrijdag; niet eten van vlees op vrijdagen tijdens de vasten.
  • Gehoorzaam het huwelijk wetten van de Kerk.
  • Steun de kerk financieel en anderszins.

Het kennen van het geloof is de eerste stap naar katholiek zijn, het geloof te aanvaarden is de tweede stap, en het beoefenen van het geloof is de derde - en moeilijkste - stap. Gehoorzamen aan de regels houdt waarderen van de wijsheid en de waarde van de verschillende regels en wetten. En, wordt u gevraagd om dat geloof te zetten in daden, om te oefenen wat je gelooft.