Afdrukken op beide zijden van het papier

Sommige printers hebben de mogelijkheid om op beide zijden van een vel papier. Deze functie heet dubbelzijdig afdrukken, en het kan een grote brok van verandering toe te voegen aan de kosten van een printer. Als uw printer niet dubbelzijdig afdrukken heeft, de enige manier om hetzelfde resultaat te bereiken is het papier twee keer passeren de printer. De volgende VBA macro zal u helpen bij dit proces. Het drukt eerst de oneven pagina's in een document, wordt u gevraagd het papier omdraaien, en dan drukt de even pagina's.

Sub PrintBothSides ()
Dim iTemp As Integer

ActiveDocument.PrintOut Copies: = 1, PageType: = wdPrintOddPagesOnly
iTemp = MsgBox ("Switch papieren om door te gaan", vbOKCancel, "PrintBothSides")
Als iTemp = VBOK Dan
ActiveDocument.PrintOut Copies: = 1, PageType: = wdPrintEvenPagesOnly
End If
End Sub

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (1418) is van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002, en 2003.