Wat zijn de kosten van de omzet?

Kostprijs van de omzet is de totale hoeveelheid kapitaal die nodig is een bedrijf voor de vervaardiging en een product te distribueren naar het publiek. Deze kosten zijn degenen die rechtstreeks verband houden met de verkoop van een product, in tegenstelling tot de indirecte kosten zoals salarissen betaald aan werknemers. Bedrijven Lijst kostprijs van de omzet in de winst- en verliesrekening als onderdeel van hun operationele kosten, en ze nodig hebben om genoeg inkomen om deze kosten te overtreffen, om een ​​winst te maken te genereren. Dergelijke kosten gaan dan de eenvoudige productie kosten en als zodanig zijn de beste meting van het volledige proces van de verkoop van een product aan het publiek.

Een bedrijf moet proberen om de kosten te beheersen, zodat het uiteindelijk winst maakt, met een totale omzet idealiter groter is dan de totale hoeveelheid kapitaal die nodig is om het bedrijf te runnen. Deze kosten kunnen onder meer salarissen en afschrijving van activa, alsmede andere vaste kosten die het bedrijf moet doorstaan ​​om de dagelijkse activiteiten te behouden. Daarentegen kosten van opbrengsten rechtstreeks betrekking op de kosten van het maken en verkopen van goederen aan het publiek.

De meest voor de hand liggende deel van de kostprijs van de omzet zijn de kosten die een bedrijf moet maken om daadwerkelijk de vervaardiging van de producten die het verkoopt. Deze meting wordt ook wel kostprijs verkopen, en het is een manier waarop een bedrijf zijn efficiëntie produceren haar producten en diensten kunnen beoordelen. Als een bedrijf deze kosten laag kunnen houden, kan het in staat zijn grotere uitgaven in andere gebieden oplopen als middel tot verkoop van producten.

Het is belangrijk om te beseffen dat de kosten van de omzet gaat veel verder dan de kosten van verkochte goederen. Zo zijn er distributiekosten aan het verkrijgen van de producten van de plaats waar zij gefabriceerd waar ze worden verkocht. Daarnaast kunnen deze vreemde kosten omvatten marketing kosten, waardoor een bedrijf waarschuwt het publiek te informeren over de producten die zij van plan is om te verkopen. Kosten commissie verschuldigd aan verkopers kunnen ook worden opgenomen in deze kosten.

Als het geldt voor elke fase in het proces waarbij producten worden gemaakt en verkocht, de kosten van de omzet is vaak de meting die financiële experts en investeerders gebruiken bij het maken van een beoordeling van een bedrijf. Terwijl de kosten van verkochte goederen is zeker belangrijk, het valt kort door het weglaten van de kosten dat heel belangrijk kan zijn. Dit geldt met name voor bedrijven in de dienstverlenende sector, waar de kosten van de productie en distributie producten zijn moeilijk te scheiden.

  • Het bedrag van de opbrengst in de vervaardiging en een product te verspreiden is de kostprijs van de omzet.
  • Een bedrijf moet proberen om de kosten te beheersen, zodat het uiteindelijk winst maakt, met een totale omzet idealiter groter is dan de totale hoeveelheid kapitaal die nodig is om het bedrijf te runnen.