Wat zijn de beste tips voor IFRS Accounting?

Juiste identificatie van financiële transacties, fusies en overnames in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) op de balansen, verklaringen van het totaalresultaat en kasstroomoverzicht is belangrijk om de IFRS-boekhoudnormen. IFRS is ontworpen om te helpen de aandeelhouders, schuldeisers en financiële adviseurs beslissen om al dan niet te investeren in een onderneming op basis van accurate en eerlijke financiële verslagen. Daarom mogen financiële transacties en gebeurtenissen die relevant zijn en gerapporteerd te goeder trouw zijn. Wanneer het onderscheiden van financiële gegevens op basis van deze criteria, moet de IFRS accountant het opstellen van het rapport bevatten alleen gegevens die beslissing een INDIVIDUALA € ™ s om te beleggen met het bedrijf zou beïnvloeden. Het opnemen van notities en informatie met betrekking tot de financiële verslaggeving en de arresten van het companyâ € ™ s zullen ook opgenomen worden om de financiële analyse van de onderneming te vergemakkelijken.

Balansen geven inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming op het moment van de financiële verslaggeving. Activa, moet passiva en eigen vermogen worden weergegeven op elke balans opgesteld in overeenstemming met IFRS-boekhoudnormen. De waarde van een eigendom, apparatuur, inventaris, investeringen, en geldmiddelen of kasequivalenten vormen activa. Een IFRS accountant kan passiva te bepalen door het vinden van gegevens over de financiële transacties in verband met belastingverplichtingen, leningen, krediet en overige schulden. Eigen vermogen vertegenwoordigt geen kapitaal toegediend in de onderneming bij meerderheid eigenaars of beleggers met een niet-controlerend belang. Opstellers van die verslagen moet er ook voor zorgen dat de informatie wordt gepresenteerd in een makkelijk leesbare manier met duidelijke classificaties en aantekeningen indien nodig.

Verklaringen van het totaalresultaat te verstrekken informatie met betrekking tot de inkomsten en financiën. IFRS vereist dat de winsten of verliezen duidelijk worden gerapporteerd. Deze norm van de rapportage vereist ook bereidt om informatie aan de financiële analyse van de onderneming relevante bevatten. Elk onderdeel van het inkomen moet worden aangemerkt, zodat beleggers kunnen bepalen hoe de inkomsten worden gegenereerd. Belastinglast is voor beleggers relevant omdat het beïnvloedt de netto winstmarges. Bijgevolg IFRS vraagt ​​om alle verklaringen van het totaalresultaat om na belastingen winsten of verliezen laten zien ook.

Kasstroomoverzichten laten zien hoe goed bedrijven genereren en maken gebruik van de liquide middelen op basis van drie categorieën: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. IFRS vereist dit rapport, zodat potentiële investeerders kunnen beoordelen hoe goed een bedrijf creëert en maakt gebruik van liquide activa. Bij de presentatie van de kasstroom uit operationele activiteiten in overeenstemming met IFRS, moet de bereider omvatten alle transacties die inkomsten geproduceerd. Een IFRS accountant rapportage investeringsactiviteiten moet nu een lijst alleen transacties met betrekking tot de aankoop en verkoop van activa of financiële investeringen. Financieringsactiviteiten kunnen worden geïdentificeerd door het evalueren van een voorraad aanbod, kredietvoorwaarden, of leningen die contant geld gegenereerd voor het bedrijf.

  • De Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) diploma voor International Financial Reporting Standards (IFRS) is meer als een certificeringsproces.