Wat is het doel van het systeem Event Log?

Er zijn verschillende soorten logboeken bijgehouden door het Windows besturingssysteem. Een van deze is de System event log. Dit log bestand slaat verslag van gebeurtenissen geschreven door device drivers. De chauffeurs kunnen zakelijke rijders of aangepaste drivers die u zelf hebt ontwikkeld. De gebeurtenissen geschreven naar het Systeem logboek kan het gamma van Service Control Manager gebeurtenissen uitvoeren om Windows Update Service evenementen om foutgebeurtenissen-time uit te voeren.

Achtige verschijnselen geschreven om andere event logs, enkele van de belangrijke elementen geschreven om het systeemlogboek zijn de datum en tijd waarop de gebeurtenis plaatsvond, de gebeurtenis-id, en het evenement bron. U zult ook willen om de informatie die is opgeslagen in de kolom Niveau mee, want dat geeft de ernst van de gebeurtenis vastgelegd. (Zie figuur 1.)

Wat is het doel van het systeem Event Log?

Figuur 1. Gedeeltelijke weergave van het systeem logboek.

Evenementen kunnen worden bekeken door de Event Viewer, en standaard worden ze gepresenteerd in omgekeerde chronologische volgorde (dat wil zeggen, de meest recente gebeurtenis is op de top). U kunt echter, sorteert de gebeurtenissen door een van de gebeurtenis kolommen door op de kolomkop.

Deze tip (12.939) is van toepassing op Windows 7.