Wat is een vaststelling van het vaderschap?

Een verklaring van het vaderschap, ook wel bekend als een beëdigde verklaring van het vaderschap, is een document dat doorgaans wordt ondertekend door ongehuwde ouders na een kind wordt geboren. Het document stelt de man als de vader van het kind, met alle wettelijke rechten en verantwoordelijkheden gegeven aan ongehuwde vaders onder wetten van het gebied. Een verklaring van het vaderschap kan worden gebruikt om de rechten van een vader te vestigen op adoptie procedure te betwisten, of het recht van zijn kind te vestigen aan de lopende kind te ondersteunen. Het is ook een goede manier om de rechten van een kind om sociale uitkeringen en erfrechten in geval van overlijden van de vader te beschermen.

In veel landen is de echtgenoot van een vrouw aangenomen om de juridische vader van de kinderen geboren tijdens hun huwelijk of binnen een bepaalde periode na zijn overlijden of scheiding van het paar zijn. Echter, als een vrouw is ongehuwd toen ze bevalt of de vader van haar kind is een andere man dan haar echtgenoot, de wet vereist meestal specifieke stappen om de identiteit van de juridische vader van het kind vast te stellen. In de Verenigde Staten, varieert vaderschap wet door staten, met veel staten het gebruik van de vaststelling van het vaderschap als een manier om te voorkomen kostbare en ingewikkelde juridische processen om juridische vader van een kind te bepalen. Het ondertekenen van een verklaring van het vaderschap is typisch een vrijwillige daad. In sommige staten, als een man niet wil erkennen dat hij de vader of de moeder of haar man niet wenst deel te nemen aan de ondertekening, kan het nodig zijn een vaderschapstest geval naar de rechter.

Bij de ondertekening van een vaderschapstest beëdigde verklaring, is een man over het algemeen beschouwd als de vader van het kind te zijn, die verantwoordelijk zijn voor het betalen van kinderalimentatie, hoewel sommige staten zorgen voor een korte intrekking periode na de ondertekening. Om deze reden is het een goed idee voor ongehuwde ouders om na te gaan of de man is in feite de vader van het kind naar een situatie waarin een man is verantwoordelijk voor de ondersteuning van een kind, die niet biologisch zijn te vermijden. Aan de andere kant, zijn er voordelen in sommige staten om de voltooiing van de vaststelling van het vaderschap voor moeder en kind het ziekenhuis verlaten, zoals de naam van de vader direct op de geboorteakte kan worden geplaatst. Als ouders van het kind wachten om het vaderschap te bevestigen vóór de ondertekening van de verklaring van het vaderschap, kunnen ze een formulier indienen om de geboorteakte op een later tijdstip te wijzigen.

  • Het invullen van het vaderschap op het moment van de geboorte zorgt naam van de vader zal zijn op de geboorteakte van het kind.
  • Ongehuwde ouders ondertekenen een verklaring van het vaderschap na de geboorte van een kind.
  • Als een vrouw is ongehuwd wanneer een kind wordt geboren, worden bepaalde maatregelen genomen om het vaderschap vast te stellen.