Wat is een Trailer Bill of Sale?

Een trailer factuur van de verkoop is een juridisch document opgesteld om de titel van een aanhangwagen of vervaardigd thuis van de ene eigenaar naar de andere. Een trailer factuur van de verkoop is ook bedoeld om het bewijs van het contract te laten zien. Het is opgesteld om de belangen van beide partijen te beschermen.

De wet kent twee soorten factuur van de verkoop. De eerste, een absolute factuur van de verkoop, wordt ondertekend wanneer de verkoper erkent de volledige betaling voor de aankoop van de aanhangwagen, hetzij contant of de handel, en de eigendom en alle toekomstige rechten met betrekking tot de aanhanger aan de koper. In tegenstelling, een voorwaardelijke factuur van de verkoop is een document dat slechts gedeeltelijke betaling door de koper voor de aankoop van de aanhangwagen erkent.

Een voorwaardelijke factuur van de verkoop kan de verkoper om de juridische eigendom van de aanhangwagen te behouden, terwijl het verstrekken van de koper het recht, zoals overeengekomen met de verkoper, om de trailer te gebruiken totdat deze volledig is betaald. Zodra de volledige betaling heeft plaatsgevonden, zal de verkoper eigenaar van de aanhangwagen los door middel van een absolute factuur van de verkoop. In het geval van wanbetaling voor rekening van de koper, is een voorwaardelijke factuur van de verkoop gebruikt als documentatie om het verlies van enig recht op restitutie regelen van betalingen door de koper. Indien de verkoper Standaard wordt de voorwaardelijke factuur van de verkoop dient als een ontvangstbewijs dat het recht van de koper terug te betalen van enige gemaakt voor de aankoop betalingen vaststelt.

Bij het opstellen van een aanhangwagen factuur van de verkoop, moeten alle aspecten in verband met de aankoop worden opgenomen om verwarring te voorkomen en om duidelijk vast te stellen eigendom. Bijzonderheden zoals de aankoopprijs van de trailer, en de volledige wettelijke namen en adressen van zowel de koper als de verkoper moet worden vermeld; de notariƫle handtekening van alle partijen moeten worden opgenomen om geldigheid te verzekeren. Een volledige beschrijving van de aanhangwagen moet ook worden opgenomen in de trailer factuur van de verkoop, samen met eventuele registratie of seriƫle of modelnummers betrekking tot het voertuig.

Eenmaal voltooid, zal de factuur van de verkoop moeten worden ingediend bij de bevoegde autoriteiten zo snel mogelijk tot aansprakelijkheid te voorkomen en om de wettigheid van de aankoop te verzekeren. Wetten verschillen per staat. Dat maakt het het beste om ervoor te zorgen dat alle rekeningen van de verkoop worden bereid door juristen vertrouwd met de wetten van uw staat om uw rechten te beschermen.