Wat is een stimulans Trust?

Een incentive vertrouwen is een soort trust fund dat de steun voor de begunstigden biedt in ruil voor deze begunstigden die voldoen aan specifieke voorwaarden die door het vertrouwen concessieverlener. Met dit soort regeling, zal de beheerder van het fonds fondsen aan begunstigden uitbetalen zolang ze eren de wensen van de concessieverlener. Indien de begunstigde ervoor kiezen om niet te voldoen aan deze wensen, wordt de ondersteuning beëindigd en de activa in toom gehouden voor de verzorging van de begunstigde worden toegewezen aan andere begunstigden.

Ook wel bekend als een voorwaardelijk vertrouwen, is een stimulans vertrouwen ontworpen om begunstigden te motiveren om specifieke doelen of activiteiten die de concessieverlener geacht in hun eigen belang na te streven. Het idee is om ervoor te zorgen dat de erfenis van de trust niet beperken of belemmeren de begunstigde in het nastreven van deze doelen of activiteiten. Zo kan een ouder het opzetten van een incentive vertrouwen voor een kind het verstrekken van maandelijkse betalingen voor de kosten van levensonderhoud, met de bepaling dat het kind te voltooien een opleiding aan een universiteit voort te zetten en met succes. Om te helpen bij het nastreven van de doelstelling, kan de ouder ook machtigen de curator over tot betaling van het vertrouwen om te helpen met onderwijs kosten. Als het kind de mate voltooid en voldoet aan de wensen van de concessieverlener, de maandelijkse uitbetalingen blijven, en kunnen eventueel zorgen voor extra financiële steun voor andere zaken, zoals het verstrekken van een aanbetaling op een huis.

Het doel van een incentive vertrouwen is om te voorzien in dierbaren op een manier die hen nog steeds motiveert om deel te nemen aan activiteiten die de concessieverlener gelooft zal hen met de grootste mate van geluk en vervulling. Een breed scala aan bepalingen kunnen worden opgenomen in dit soort van vertrouwen regeling. Het plan kan bellen voor de begunstigde om te trouwen op een bepaalde leeftijd, een specifiek type carrière na te streven, of zelfs bepalen dat de begunstigde van financiële steun zullen ontvangen, zolang hij of zij zorgt voor een broer of zus of een ander familielid met speciale behoeften. Zolang de bepalingen die niet door de wet verboden zijn, is het mogelijk om gewoon plaats over elk type van de omstandigheden op de ontvangst van middelen van een incentive vertrouwen.

De omvang van de bevoegdheden toegekend aan de trustee of fund administrator van een incentive vertrouwen moet in overeenstemming zijn met de bepalingen die op de begunstigden. Bijvoorbeeld, als financiële steun voor de begunstigde is gebaseerd op het nastreven van een hbo-opleiding, de trustee moet de machtiging om de middelen die nodig zijn om het collegegeld en vergoedingen te betalen betalen hebben. Om ervoor te zorgen dat zowel de bepalingen inzake steun voor de begunstigden en de omvang van de bevoegdheden toegekend aan de trustee zijn in sync, het werken met een advocaat goed thuis in de oprichting van de trust funds zal het gemakkelijker maken om het vertrouwen en de bepalingen ervan effectief te ontwerpen, het verbeteren van de veranderingen voor de grantorâ € ™ s wenst te worden gehonoreerd.

  • Een incentive vertrouwen is een soort trust fund dat de steun voor de begunstigden biedt in ruil voor deze begunstigden voldoen aan specifieke voorwaarden.