Wat is een onherstelbaar letsel?

Onherstelbare schade wordt ook wel onherstelbare schade of onherstelbare schade, en wordt meestal gebruikt in civiele zaken voor onrechtmatige claims of andere burgerlijke misstanden. Ita € ™ sa juridische term die wordt gebruikt om verwondingen die schadevergoeding niet voldoende te verhelpen beschrijven. De rechter moet vaak gebruik van een dwangmiddel plaats, met inbegrip van tijdelijke huisverbod en de beide vorderingen. Eisers hebben om een ​​bewijs van onherstelbare schade zorgen voor de rechter een verzoek om een ​​rechterlijk bevel kunnen verlenen. Het tegenovergestelde van onherstelbare schade is herstelbaar letsel dat kan worden verholpen door een schadevergoeding, met inbegrip van schadevergoedingen.

Het belangrijkste doel van bewijzen onherstelbare schade is te voorkomen dat de verweerder om bepaalde handelingen. De eiser vraagt ​​vaak de rechter om de defendantâ € ™ s activiteit te blokkeren door het toekennen van een rechterlijk bevel in plaats van een schadevergoeding. Bijvoorbeeld, zou een niet-verzorgende ouder dwangmiddel in te winnen bij een rechter om een ​​verzorgende ouder te dwingen om medicijnen te verstrekken aan een ziek kind. Geld is vaak niet een geschikte oplossing in die gevallen, omdat het does not € ™ t het probleem van het verkrijgen van medische behandeling om het kind op te lossen. Zelfs voorafgaand aan een formele gerechtelijke procedure, kan een eiser een tijdelijk straatverbod om een ​​activiteit te blokkeren of ervoor zorgen dat de verweerder in de zelfde manier van handelen te behouden als hij dreigende schade kan bewijzen en dat er geen andere passende alternatieve oplossingen aan te vragen.

De meeste wetten vereisen dat het bewijs van onherstelbare schade moet de werkelijke en niet gebaseerd op theorie. Eisers moeten ook aantonen dat de schade zal optreden in een bepaalde tijd en niet voor onbepaalde tijd. De reden hiervoor is dat de rechter willen voorkomen dat het toekennen van een voorlopige voorziening gebaseerd op angsten en niet de werkelijke omstandigheden. Ita € ™ s voldoende om te bewijzen dat de schade dreigt te ontstaan ​​op basis van feiten en bewijzen, om de werkelijke behoeften te voldoen. Eisers in sommige gevallen moeten gebeurtenissen in het verleden en daden te laten zien, om de kans op een toekomstige handeling die zal leiden tot onherstelbare schade te laten zien.

Economische schade wordt vaak niet beschouwd als een voorbeeld van onherstelbare schade. Hoewel het verlies schadelijk kunnen zijn, ita € ™ s vaak niet gecategoriseerd als een ernstige fout die moet worden verholpen door iets anders dan een geldelijke vergoeding. Rechtbanken zal vaak kijken naar bestraffende en geldelijke schade als remedies. Het onrecht dat doen kwalificeren onder meer dreigend gevaar voor een persona € ™ s wezen of eigendom. Bijvoorbeeld, kan een rechter bepalen dat een gedaagde om visitaties met een kind stoppen om kindermishandeling te voorkomen.