Wat is een Motorcycle Bill of Sale?

Een motorfiets factuur van de verkoop is een document dat de overdracht van de eigendom van een motorfiets van de ene partij naar de andere details. Details die moeten worden opgenomen binnen de motorfiets factuur van de verkoop is het model van de motorfiets, namen en adressen van de eerdere en nieuwe eigenaren alsmede eventuele identificatienummers vinden op de motorfiets. Data, betaalde het bedrag en de voorwaarden van de verkoop moet ook in de motorfiets factuur van de verkoop worden vertegenwoordigd. Geschikte voorbeelden van lege motorfiets factuur van de verkoop documenten zijn te vinden op het internet en in veel motorfiets vakbladen en tijdschriften.

Vele gebieden vereisen een voertuig titel worden uitgewisseld bij de verkoop een motorfiets. Het is verstandig om een ​​motorfiets factuur van de verkoop omvatten, zelfs wanneer de transactie omvat een overdracht van eigendom. De factuur van de verkoop zijn de gedetailleerde voorwaarden van de verkoop alsmede eventuele bijzondere omstandigheden, zoals delen verschuldigde of mechanische problemen die moeten worden aangepakt op een later tijdstip. Dit is vooral belangrijk bij het omgaan met antieke motorfietsen. Vaak zal deze vintage motorfietsen niet over een titel.

Bij de aanschaf van een motorfiets die wordt gezegd dat opmerkelijke geschiedenis, zoals de voorafgaande beroemde eigendom, race geschiedenis of iets dergelijks hebben, is het noodzakelijk om dit te krijgen in het schrijven en op de motor factuur van de verkoop. In het geval dat de motor niet wordt vertegenwoordigd door de vorige eigenaar, zal de opname van deze documentatie in de motorfiets factuur van de verkoop van onschatbare waarde in een rechtbank zijn. Met getuige handtekening op het document dient te waardevoller in dit geval eveneens maken.

Bij het maken van eventuele wijzigingen op een motorfiets factuur van de verkoop, is het noodzakelijk om de veranderingen geparafeerd door alle betrokken partijen. Bij gebruik van meerdere exemplaren van één document, is het verstandig om alle exemplaren te paraferen en te duiden veranderingen op alle kopieën ook. Dit helpt bij eventuele conflicten in de toekomst over eventuele betekenis van een opzettelijke verandering in het document. Het is ook verstandig om het nummer van elk exemplaar, zoals "een van de drie" en "twee van drie" enzovoort nota.

Sommige rechtsgebieden kan verlangen dat de factuur van de verkoop getuige door een notaris. Wanneer dat nodig is om dit te doen, zijn deze kantoren makkelijk te vinden en meestal rekenen een nominale vergoeding. In een geschil, een notariële kopie van een document houdt vaak meer gewicht dan een niet-notariële versie.

  • Het is aan te raden om zowel een titel en een factuur van de verkoop bij de aankoop van een motorfiets te verkrijgen.
  • Man aan het werk op de motorfiets.