Wat is een Media Disclaimer?

Een media disclaimer is een juridische verklaring bij een stuk van media zoals een video, nummer of krantenartikel, het verstrekken van informatie over hoe de media kunnen worden gebruikt en het beperken van de aansprakelijkheid van de kant van de aanbieder. Boilerplate disclaimers zijn verkrijgbaar bij een aantal bronnen en het is ook mogelijk om een ​​aangepaste media disclaimer opstellen om specifieke problemen aan te pakken. Een advocaat is meestal betrokken bij de totstandkoming of herziening van dergelijke documenten om te bevestigen dat ze voldoen aan de wet en hebben betrekking op alle noodzakelijke onderwerpen.

Een aspect van een media-disclaimer is een copyright verklaring. Deze verklaring informeert de gebruiker over de eigendom van het auteursrecht en de manier waarop de media worden gebruikt en is ontworpen om de rechten van de houder van het auteursrecht te beschermen. In sommige gevallen kan dit een fair use verklaring waaruit blijkt dat auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt in de media wordt rechtmatig gebruikt, zoals bijvoorbeeld in het geval van de kritiek van creatief werk waar het werk moet worden getoond betrekken.

Media disclaimers kan ook waarschuwen gebruikers over de juistheid en betrouwbaarheid van de media, en merkt op dat de informatie niet compleet of juist kan zijn en de maker van de media is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie, hoewel het correcties zal uitgeven in het geval van een geïdentificeerde fout . Een media disclaimer waarschuwt ook dat de maker is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de inhoud wordt gebruikt en voor schade ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de inhoud. Dit is bedoeld om de reikwijdte van de aansprakelijkheid voor de maker beperken door vol overtuiging het aanpakken van mogelijke oorzaken voor het pak.

De media disclaimer kan bespreken ook het formaat van de media wordt verstrekt in en maken duidelijk dat de provider is niet verplicht om de media te bieden in een ander formaat en is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, veroorzaakt door het omzetten tussen formaten. Dergelijke afwijzingen kan tevens de informatie over de uitgever en / of de auteursrechthebbende bevatten, waardoor mensen met vragen of verzoeken om herdrukken contact opnemen met een persoon in een positie van autoriteit.

In het geval van de media opgeroepen voor een bepaalde persoon op aanvraag, zoals blauwdrukken voor een huis, kan de media disclaimer ook aangeven dat de media niet is ontworpen om te worden gebruikt door iemand anders, en dat deze vertrouwelijk van aard. Dit is bedoeld om te voorkomen distribueren media niet voor algemeen gebruik, beschermt vertrouwelijkheid van cliënten en het risico van auteursrecht overtredingen.