Wat is een Kapitaal Reserve?

Kapitaalreserves zijn fondsen die zijn gereserveerd voor gebruik met specifieke projecten die een lange-termijn investeringen te presenteren, of dat kan worden gerelateerd aan een soort van kapitaaluitgaven in de toekomst. Het is niet ongebruikelijk voor zowel lokale als nationale regeringen om de reserves van dit type te maken, als een middel om stapsgewijs toekomende middelen voor de verwachte toekomstige behoeften. Een hoofdstad reserve kan ook worden vastgesteld door een bedrijf van elke grootte, en worden gebruikt voor de lopende projecten of als een middel om de voorbereiding op een toekomstig project.

Het belangrijkste idee achter een hoofdstad reservefonds is om vernietiging van activa die buiten de gebruikelijke huishoudelijke begroting, en kan worden gebruikt om de kosten te compenseren met projecten die ten minste gedeeltelijk buiten de huishoudelijke begroting moet worden gefinancierd. Zo kan een gemeente wil een nieuw stadhuis te bouwen. Indien de middelen niet zijn gereserveerd in de begroting om te beginnen met de voorbereiding voor deze activiteit, dan is de opbrengst van een kapitaal reserve kan worden ingetrokken om de kosten van het opstellen van een stuk grond voor de nieuwbouw, het creƫren van blauwdrukken te beheren, en in het algemeen de voorbereiding van de bouw van de nieuwe faciliteit. Afhankelijk van de hoeveelheid middelen die in de hoofdstad reservefonds, en de regelgeving die uitbetalingen regeren uit dat fonds, kan het mogelijk zijn om het hele bouwproject met behulp van de reserve te financieren.

Bedrijven kunnen gebruik maken van een kapitaal reserve te maken op vrijwel dezelfde manier. Het reservefonds kan worden gegroeid over een aantal jaren, meestal door de overdracht van overtollige winsten van tijd tot tijd in het fonds. Mocht het bedrijf willen uitbreiden, mogelijk door het openen van een nieuwe winkel of de bouw van een nieuwe productie-eenheid, kan de activa die zijn opgenomen in de hoofdstad reserve worden gebruikt om deze projecten te lanceren. Gebruik van de reserves kan het bedrijf om het proces te beheren zonder externe financiering te verkrijgen, en elimineert daarmee de noodzaak om de rente op leningen of kredietlijnen terug te betalen, om de uitbreiding van het project succesvol af te ronden.

Elke fondsen die in de hoofdstad van de reserve worden geplaatst moeten worden verwerkt in de financiƫle administratie van de gemeente of het bedrijf. Voor gemeenten betekent dit het identificeren van de herkomst van de gelden gestort in de reserves, met inbegrip van donaties en fondsen verkregen door middel van overheidssubsidies. Bedrijven moeten ook nauwkeurig zijn goed voor de herkomst van de middelen toegewezen aan de hoofdstad reserve. In veel landen, wetten bepalen hoe een kapitaal reserve moet worden beheerd, en zorgen voor het basiskader voor hoe een overheidsinstantie of een bedrijf zal structureren en onderhouden van de reserve, inclusief de wijze waarop de middelen worden gereserveerd voor specifieke soorten van kapitaal kosten.

  • Een kapitaal reserve zou kunnen worden gereserveerd voor projecten op lange termijn, of voor te bereiden op toekomstige projecten.