Wat is een Kapitaal account?

Soms aangeduid als een lopende rekening, de kapitaalrekening is een apparaat dat zorgt voor eenvoudig volgen van de investeringen en leningen in en uit een bepaald land. Als effecten en leningen worden gekocht en verkocht, wordt het saldo van de kapitaalrekening beïnvloed, waardoor het noodzakelijk is om de huidige status van de waarde van de activa die zijn opgenomen in de rekening bij te werken.

In sommige gevallen, kapitaal of lopende rekeningen houden ook de stroom van andere soorten financiële transacties ook. Deze kunnen omvatten het bijhouden van de aankoop en verkoop van goederen en diensten, aangezien zij stromen heen en weer van het ene land naar het andere. In het geval van rentebetalingen op diverse aankopen zoals obligaties, de hoofdstad accounts ook kunnen kiezen om dit soort gegevens omvatten, ervan uitgaande dat de rente is betrokken bij een internationale transactie.

De tewerkstelling van een kapitaalrekening het toezicht op transacties kan behulpzaam zijn bij verschillende manieren zijn. Ten eerste kan de rekening helpen om een ​​nauwkeurig beeld van het kapitaal instroom te bieden. Een voorbeeld van het kapitaal instroom zou een buitenlandse investeerder kiezen voor een binnenlandse actief te verwerven zijn. Deze snelheid van instroom wordt beschouwd als een belangrijke economische indicator die kunnen helpen bij het evaluatieproces de algemene financiële gezondheid van een land. Ten tweede, een kapitaalrekening is een uitstekend hulpmiddel bij de taak van de monitoring uitstroom van kapitaal.

Uitstroom wordt gedefinieerd als binnenlandse investeerders kiezen voor buitenlandse activa te verwerven. Dit cijfer is belangrijk omdat het helpt om het huidige tempo van balans tussen wat circuleert in het land ten opzichte van wat stroomt uit het land in de weg van de activa aan te tonen. Laatste, kan de kapitaalrekening omvatten dergelijke vitale financiële indicatoren zoals kwijtschelding van schulden, de overdracht van de eigendom van de vaste activa en royalty betalingen. Al deze factoren helpen om bij het verkrijgen van een sterke greep op de werkelijke financiële gezondheid van een natie een kapitaalrekening een belangrijk instrument.