Wat is een impliciete contract?

Een impliciet contract, ook wel een impliciete-in-feite contract, is een verplichting die ontstaat als gevolg van de acties van de betrokken partijen. Het is een aparte categorie van uitdrukkelijke contracten, die meestal schriftelijk, bevatten alle juridische contractuele elementen en geef termen. Impliciete contracten zijn het tegenovergestelde van uitdrukkelijke contracten. Ze zijn niet schriftelijk, niet voldoen aan de wettelijke eisen en zijn niet gemaakt als gevolg van een overeenkomst met betrekking tot het gebied. Dit soort contracten worden geconstateerd door een rechtbank op basis van het geheel van de omstandigheden en als gevolg daarvan op een partij die met een redelijke verwachting van wederkerige actie.

Contracten vormen de basis van zakelijke relaties. De wet is voorstander van contracten die in het schrijven en voldoen aan de wettelijke elementen van een geldige overeenkomst, waarin een aanbod, een aanvaarding en wijzend op de overdracht van onder bezwarende titel. Deze wettelijke eisen kan voorkomen één partij van de eis tot een akkoord bestaat dat wordt betwist door een andere partij. Een contract dat aan deze eisen voldoet is een uitdrukkelijke opdracht.

De wet staat een partij op vergoeding in bepaalde gevallen herstellen wanneer de vorm van een contract bestaat niet, maar het niet billijk om de klagende partij opluchting ontkennen zou zijn. Rechtbanken frons op ongerechtvaardigde verrijking, waarbij de ene partij een uitkering ontvangt waarvoor hij wist dat de andere partij verwacht compensatie. In deze gevallen kan de rechter vindt dat een impliciet contract bestond, ook al was er geen contract in feite ingevoerd.

Bijvoorbeeld, als een werkgever kan een werknemer om te blijven werken na zijn shift eindigt, kan hij niet later beweren dat hij niet wil dat aan de werknemer te betalen, omdat de gewerkte uren verlengd voorbij de afgesproken shift. Een rechter zal waarschijnlijk houdt in dat de werkgever de werknemer thuis moet zijn overgemaakt, of hem weten dat hij niet zou worden betaald. Als de werkgever mag de werknemer om te blijven langs zijn shift werken, ontstaat een impliciet contract op basis van de verwachting van wordt betaald van de werknemer en de verrijking van de werkgever op kosten van de werknemer.

De rechtbank baseert zich vaak op de voorgeschiedenis tussen partijen en of er een voordeel werd aanvaard voelen dat compensatie werd verwacht. Dit voorkomt dat partijen van het zijn verantwoordelijk voor het compenseren anderen voor diensten die zij niet heeft gevraagd; Bijvoorbeeld, als een persoon van oordeel is dat een raam wassen bedrijf per ongeluk gewassen de ramen van zijn huis, in plaats van het huis naast de deur, een rechter zal waarschijnlijk vinden geen impliciete contract. De huiseigenaar had geen voorgeschiedenis met het bedrijf en heeft het gebruik wetende dat compensatie werd verwacht niet te accepteren. Vele rechtsgebieden passeren wetten die bepaalde soorten opdrachten eisen dat schriftelijk aan acties beweren het bestaan ​​van een impliciete overeenkomst voorkomen. Deze types van wetten zijn statuten van fraude genoemd, en het meest van toepassing op onroerend goed transacties.

  • Impliciete contracten zijn niet schriftelijk, niet voldoen aan de wettelijke eisen en zijn niet gemaakt als gevolg van een overeenkomst met betrekking tot het gebied.