Wat is een explosieve Limit?

Een explosieve limiet is een meting die de hoeveelheid van een bepaald gas dat in de lucht aanwezig moet zijn van dat mengsel te ontvlambaar en brandbaar zijn aangegeven. Deze meting wordt typisch uitgedrukt als en gewoonlijk vergezeld van een indicator van de temperatuur en de druk waarbij dit de nauwkeurigheid. Zowel temperatuur en druk kan dit aantal te wijzigen, zodat normalisatie van belang bij het vergelijken van de grenzen van verschillende chemicaliƫn. Een explosieve limiet wordt vaak aangegeven in twee verschillende vormen: de onderste explosieve of ontvlambare limiet die de minimale hoeveelheid die nodig is voor de verbranding en het bovenste explosieve of ontvlambare limiet die het maximale bedrag dat aanwezig kan zijn voor een mengsel te ontvlambaar zijn aangeeft aangeeft.

Ook wel de ontvlambaarheidsgrens, een explosieve limiet geeft doorgaans de hoeveelheid van een bepaald gas of een chemische stof die in de lucht aanwezig moet zijn van dat mengsel te ontvlambaar zijn. Verschillende gassen hebben verschillende explosiegrenzen en begrijpen van deze verschillende grenswaarden is belangrijk voor een goede ventilatie in elke omgeving waar dergelijke gassen worden gebruikt. De explosieve limiet voor een gas wordt aangeduid als ofwel twee verschillende waarden, de bovenste en onderste limieten, of als een uiting van het gebied tussen deze twee grenzen.

Een onderste explosiegrens voor een gas is het percentage van een gas dat aanwezig moet zijn om het te brandbare geworden. Elk bedrag van het gas onder dit percentage wordt beschouwd als "te arm" om brandbare geworden. Dit is belangrijk voor de opslag van potentieel brandbare gassen, en de meeste regelgeving vereist dat een goede ventilatie zorgt voor een bedrag van niet meer dan 25% van de onderste explosiegrens worden toegestaan.

De bovenste explosiegrens voor een gas is het hoogste bedrag van dat gas dat aanwezig kan zijn voor het gas om brandbare blijven. Indien deze grens wordt overschreden, waarna het mengsel wordt aangeduid als "te rijk" en niet meer juist verbranden. Deze waarde is belangrijk voor machinebouw en andere werkzaamheden die brandbaar gas gebruikt, zodat mengsels worden ingespeeld voor diverse toepassingen.

Een explosiegrens van een gas zal typisch afhangen van de druk en temperatuur waarbij dat gas is opgenomen. Grotere temperaturen nemen de ondergrens en verhoging van de bovengrens, het creƫren van een breder scala waarin gassen zijn explosief. Hogere drukken, echter verhogen beide waarden, maar brandbare gassen die bij hogere drukken kan leiden tot een explosieve verbranding bij ontsteking. Daarom is de explosiegrens van een gas gewoonlijk wordt aangeduid met de temperatuur en druk voor die bepaalde grenzen, om goede vergelijking van verschillende gassen mogelijk.