Wat is een Expense Limit?

Een last limiet is een type plafond bedrag dat op de operationele kosten in verband met een soort beleggingsfonds wordt geplaatst. De grens wordt meestal bepaald door het overwegen van de gemiddelde netto-activa die worden gehouden in het fonds voor een bepaalde periode van tijd, dan is de vernietiging van een bepaald percentage van dat bedrag om alle kosten in verband met de voortdurende administratie en het beheer van dat beleggingsfonds te beheren. Als onderdeel van het proces, het bepalen van de kosten limiet plaatst ook een beperking van het bedrag van die kosten die kunnen worden doorgegeven aan de aandeelhouders als de kosten van hun deelname aan het fonds.

Afhankelijk van hoe het beleggingsfonds is geconfigureerd, kan de bepalingen en voorwaarden die dienen als basis voor het beleggingsfonds een percentage van de gemiddelde netto-activa van de funda € ™ s die kunnen gaan in de richting van het onderhoud en management functies opgeven. In andere scenario's, wordt het fonds beheerder de bevoegdheid verleend om dat percentage te bepalen, meestal met een aantal richtlijnen die roepen voor de behandeling van factoren, zoals veranderingen in de economie, de groei die wordt ervaren door het fonds binnen een bepaald tijdsbestek, of zelfs de groei aan het fonds dat over komt door het toevoegen van meer beleggers als deelnemers. Het is niet ongebruikelijk voor overheidsvoorschriften die te maken hebben met de administratie en het beheer van beleggingsfondsen om ook een rol spelen in het helpen van de fondsbeheerder bepalen koste limiet die geldt voor een komende periode.

Een van de voordelen van het hebben van een last limiet is dat de maatregel effectief plaatst een beperking of dop op de financiële middelen die beschikbaar zijn voor het toezicht op het fonds te beheren. Dit is nuttig voor de manager, dat het gemakkelijker is om delen van deze grens voor essentiële functies en stellen een deel opzij wijzen voor onverwachte gebeurtenissen die het fonds beïnvloeden andere manier. Beleggers profiteren ook van de kosten te beperken, in dat het potentieel voor afval in de management proces wordt binnen een bepaald bereik gehouden, het minimaliseren van de extra kosten en lasten die kunnen worden beoordeeld op elk van de deelnemers in het fonds.

Tot oprichting van een last limiet betekent niet automatisch dat het percentage van de middelen gereserveerd voor fondsbeheer volledig moet worden uitbetaald. Dit type limiet gewoon voorkomt uitgaven meer dan het bedrag van de dop. Het is niet ongebruikelijk voor fondsbeheerders om nog gebruik maken van verschillende strategieën om onderhoud en de instandhouding uitgaven zo laag mogelijk te houden, wat resulteert in lagere vergoedingen voor alle aandeelhouders die deelnemen in het fonds.