Wat is de Safe Harbor Regel?

Veilige regels haven zijn voorschriften en wetten die helpen om burgers te beschermen tegen nadelige juridische acties, in de veronderstelling dat die burgers zijn die voldoen aan de eisen gesteld in diverse wet- en regelgeving. De exacte formulering en toepassing van deze vormen van regels zal variƫren, afhankelijk van de wetten in de plaats binnen de natie of andere jurisdictie. In de meeste situaties is het idee achter een veilige haven regel is om extra inzicht in situaties waarin de bestaande wetten enigszins breed kunnen bieden. Dit helpt om incidenten waarbij de interpretatie van deze wetten kan leiden tot het nemen van juridische stappen tegen iemand voor een handeling die niet bedoeld is om te resulteren in een soort van overtreding een minimum te beperken.

Een gebied waar een veilige haven regel van toepassing kunnen zijn in de uitgegeven door een fiscaal bureau statuten. Vaak zijn die statuten bevatten bepalingen die helpen bij het bepalen wat voor soort actie belastingbetalers moeten nemen om te voldoen aan de huidige fiscale wetgeving. Binnen het toepassingsgebied van de regel, is het mogelijk voor de belastingbetaler om te weten welke acties zij kunnen nemen om gunstige behandeling in termen van de bestaande BTW-codes, en welke actie moet worden vermeden om het opleggen van een aantal reeks fiscale gevolgen te voorkomen . In situaties waar sprake is van een aantal vragen over de aard van een bepaalde actie, de veilige haven regel gaat ervan uit dat de belastingbetaler niet van plan om alle fiscale wetten overtreden, en mag niet worden onderworpen aan strenge strafmaatregelen.

De aanname van de goede trouw is de sleutel tot de functie van een veilige haven regel. Moet het individu kiezen voor een cursus van actie op basis van een wet of een reeks wetten die enigszins vaag en breed in hun toepassing, kan een wettelijke autoriteiten erkennen hoe het individu kwam tot de conclusie dat de manier van handelen was legaal en dus toelaatbare. In situaties van deze aard, is de bedoeling van de wet gedefinieerd binnen de bevoegde rechtbank, en de verweerder een soort van kleine strafmaatregelen te ontvangen als gevolg van de niet-naleving van die definitie, maar is beschermd tegen onderwerping aan meer ernstige vormen van straf.

Terwijl een veilige haven regel biedt wel een zekere mate van bescherming voor degenen die onbewust niet voldoen aan bepaalde wetten of statuten, is zorgvuldigheid meestal genomen om te bepalen of een individu is inderdaad waardig ontvangen van die bescherming. Dit helpt om situaties waarin gewetenloze individuen streven naar wetten die specifiek van aard zijn en niet rechtstreeks van toepassing zijn op de genomen maatregelen te omzeilen minimaliseren. Op hetzelfde moment, de juiste toepassing van een veilige haven wet biedt de mogelijkheid om het individu te voeden, zodat dezelfde overtreding niet wordt herhaald op een tijdstip in de toekomst.

  • Een veilige haven regel zou kunnen komen in het spel voor een belastingplichtige die deel uitmaakt van de fiscale code verkeerd interpreteert, maar wordt verondersteld zo onbedoeld te hebben gedaan.