Wat doet een Geestelijke doen?

Een predikant is over het algemeen een gewijde lid van een religieuze orde, die tot taak heeft in het geestelijke welzijn van zijn gemeente. De leden van de geestelijkheid zijn getraind in de verschillende rituelen van hun specifieke religie of sekte en worden opgeroepen om deze riten presteren op bepaalde functies of specifieke mijlpaal gebeurtenissen zoals geboorte, coming-of-age, huwelijk en overlijden. Leden van de clerus vaak worden gevraagd om te onderwijzen en verspreiden van de basisbegrippen van hun religie om hun gemeente of het publiek. Veel predikanten ook zijn spirituele begeleiders die mensen helpen met persoonlijke of sociale problemen, en ze bieden aanmoediging om de zieken en degenen die met ontberingen.

Een dominee in de westerse traditie is normaliter nodig is om de opleiding die resulteert in om gewijd en verleent hem een ​​officiële erkenning door de kerk aan de riten uit te voeren en te leren van de voorschriften van de kerk te ondergaan. De meeste geestelijken raken verordend door het bijwonen van het seminarie - een school die gespecialiseerd is in de leer van de kerk, dat het gesticht - en het nemen van bepaalde geloften en het invullen van riten die specifiek zijn voor de godsdienst of sekte. In de moderne tijd, vele geestelijken graden in de psychologie, geestelijke gezondheid of begeleiding verdienen ook als onderdeel van de wijding proces.

Zodra een predikant, wordt gesteld, wordt hij meestal toegewezen aan een specifieke gemeente, zodat hij kan deelnemen aan de behoeften van haar leden. In de meeste westerse religieuze tradities, geestelijken voeren de ceremonies en rituelen die verband houden met het geestelijk leven van de gemeente. Afhankelijk van de denominatie, een aantal van deze ceremonies en rituelen onder de doop, de toediening van sacramenten, huwelijk, besnijdenis, belijdenis en begrafenissen of laatste sacramenten.

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van een predikant is om de leer van zijn kerk te onderwijzen. Dit kan komen in de vorm van de prediking van een preekstoel, het uitvoeren van onderzoek klassen of het toezicht op programma's die de leer te onderwijzen aan kinderen van de congregatie, zoals in het geval van de katholieke catechisatie. Veel westerse religies geloven in het verspreiden van hun leer door middel van proselitisme of evangelisatie. Geestelijken vaak organiseren en leiden de programma kerken gebruiken om hun leer te verspreiden aan anderen.

Een predikant ook wordt vaak opgeroepen om aanmoediging te leveren of hulp aan mensen die lijden aan een ziekte of tegenspoed. Geestelijken kan minister in ziekenhuizen, rusthuizen, weeshuizen en gevangenissen. In veel religies, geestelijken toezicht inspanningen van de gemeente om te helpen voorzien in de materiële behoeften van de ouderen of de armen. Steun van de geestelijkheid komt soms in de vorm van advies of raadsman. Veel geestelijken ontmoeten met leden van hun gemeente om hen te helpen beslissingen te nemen, te overwinnen problemen of om relatie counseling voor huwelijken of ouders en kinderen te bieden.

  • Binnen de meeste tradities, moet een nieuw lid van de geestelijkheid worden gewijd door een senior geestelijken figuur.
  • In de rooms-katholieke traditie, een priester zet brood en water in het lichaam en bloed van Christus, als onderdeel van het sacrament van de communie.
  • Een predikant vaak is verantwoordelijk voor de ceremonies en rituelen van een gemeente.
  • Een predikant kan leiden Bijbelstudie groepen.
  • Een predikant kan bieden koppels counseling voor worstelen huwelijken.
  • In sommige gevallen, een diaken is een lid van de geestelijkheid die is gewijd.
  • Een predikant kan bieden religieuze counseling.
  • Een predikant kan huwelijksceremonies voeren.