rna gelelektroforese

In biochemie, RNA gelelektroforese gemeenschappelijke methode om de biologische molecule ribonucleïnezuur (RNA) geanalyseerd. Gelelektroforese scheidt moleculen door grootte en lading als ze worden 'gezeefd' door middel van een plaat gemaakt van een geleiachtige chemische stof. Deze werkwijze wordt meestal gebruikt in laboratoria fragmenten van deoxyribonucleïnezuur (DNA) en RNA moleculen die genetische informatie van een organisme bevatten analyseren. RNA gelelektroforese iets afwijkt DNA gelelektroforese in procedure, omdat RNA-moleculen, in tegenstelling tot DNA, enkelstrengs keten die de neiging te vouwen in structuren. Dit maakt scheiding op grootte moeilijker voor RNA-fragmenten.

De eerste stap in RNA gelelektroforese is de isolatie van RNA-moleculen van het monster biologische cellen. Het weefselmonster wordt opgelost in een bepaald mengsel van chemicaliën en gezuiverd tot het enzym RNase, proteïnen en DNA te verwijderen. Het is bijzonder belangrijk dat het monster niet met RNase verontreinigd op elk punt in het proces, omdat RNase katalyseert de afbraak van RNA-moleculen, waardoor ze splitsen. Nadat het monster gezuiverd is gekoeld en andere chemische stof wordt toegevoegd aan het RNA-precipitaat maken of laten vallen als een vaste stof uit de oplossing. Het monster wordt vervolgens in een centrifuge, die draait met hoge snelheid en isoleert het vaste neerslag op de bodem van de monsterbuis zetten.

In een DNA of RNA gelelektroforese procedure worden de gezuiverde biologische moleculen toegevoegd aan putjes in een einde van een vlakke plaat gel. Een elektrische stroom wordt dan uitgevoerd door de gel. Omdat DNA en RNA-moleculen negatief geladen zijn, worden ze aangetrokken door de positieve elektrode aan het uiteinde van het gel en migreert door de poriën van de gel die richting. De poriën van de gel van een vaste grootte, zodat kleinere fragmenten van het DNA of RNA migreren sneller dan grotere fragmenten die het lastiger navigeren door de poreuze matrix.

Nadat de gel is uitgevoerd voor een bepaalde tijd, wordt de elektrische stroom uitgeschakeld en de resultaten worden onderzocht. De DNA- of RNA-moleculen kunnen worden gekleurd en zichtbaar gemaakt op dit punt. Elk fragment wordt weergegeven als een band op een ander punt in de gel, afhankelijk van hoe ver zij heeft kunnen migreren gezien de omvang. De scheiding van de fragmenten op grootte kan nuttig zijn bij het vergelijken van monsters, zoals in forensische, om te bepalen of er een match - identieke monsters identiek bandpatronen.

In RNA gelelektroforese, wordt de extra stap denaturering voordat het gel kan worden uitgevoerd. Onder normale omstandigheden zal RNA moleculen klonteren of vouwen in secundaire structuren, die de mobiliteit van de RNA-fragmenten door de gel. Om dit te voorkomen, moet het RNA monster gedenatureerd door toevoeging van een chemische stof zoals formaldehyde, het monster en de gel.

 • Laboratoria gebruiken gelelektroforese om RNA-fragmenten te analyseren.

In gelelektroforese, wordt een elektrische stroom toegepast op een gelmatrix welke monsters van DNA, RNA of eiwit bevat. De elektrische stroom veroorzaakt het eiwit of nucleïnezuur moleculen om door de gel, waardoor de scheiding van moleculen van verschillende grootte. Deze techniek wordt gebruikt om moleculen van een bepaalde grootte te detecteren of isoleren uit een mengsel van nucleïnezuren of eiwitten.

De eerste stap in de gelelektroforese protocol is een blok gel te plaatsen in een kleine opslagtank. De gel wordt gemaakt van een verbinding die een solide bij kamertemperatuur, en heeft een neutrale lading. De tank die de gel blok bevat wordt dan gevuld met voldoende van een speciale gel elektroforese bufferoplossing volledig te bedekken de gel.

Aan een uiteinde van het gel blok is een reeks kleine putjes. Een kleine hoeveelheid van een DNA of eiwit monster wordt toegevoegd aan elk putje. Elke afzonderlijke put bevat een experimenteel monster met een onbekend mengsel van nucleïnezuur of eiwit. Een extra well bevat een controlemonster met een mengsel van nucleïnezuur of eiwit met bekende afmetingen. Elk monster, met inbegrip van de controle, is gemengd met een kleurstof te helpen identificeren de locaties van de monsters als de elektroforese voltooid.

Zodra alle van deze set-up werk is voltooid, wordt elektroforese geïnitieerd door het aanbrengen van een elektrische stroom naar de vuilwatertank waar de gel is gelegen. De elektrische stroom drijft het monster moleculen door de gel, met een snelheid die evenredig is met de grootte van het molecuul. Kleinere moleculen reizen door de gel snel, terwijl grotere langzaam reizen. Aangezien de moleculen reizen, scheiden ze op de gel volgens hun grootte.

Wanneer de gekleurde kleurstof het andere uiteinde van het gel bereikt, wordt de elektrische stroom verwijderd en de gel wordt gekleurd met een oplossing die de kleur van de kleurstof verbetert. Tot slot, de gel wordt "gelezen" door te meten hoe ver elk molecuul heeft afgelegd tijdens de termijn elektroforese. Deze informatie kan worden gebruikt om de grootte van elk molecuul berekenen elk van de monsters.

Er zijn verschillende soorten van experimentele technieken die elektroforese gebruikt. In een Southern blot wordt agarose gelelektroforese toegepast om fragmenten van DNA of RNA te isoleren. De western blot gebruikt polyacrylamidegelelektroforese om eiwitten te isoleren uit een mengsel. Elk van deze technieken gebruikt om te zoeken naar een bepaalde vooraf gedefinieerde sequentie van nucleïnezuur of eiwit. Elektroforese en blotting technieken worden gebruikt in vele gebieden van biologisch onderzoek, alsmede in de medische en forensische wetenschappen.

 • In gelelektroforese, wordt een elektrische stroom toegepast op een gelmatrix die monsters items zoals DNA bevat.

DNA gelelektroforese is een proces gebruikt om eiwitten en nucleïnezuren scheiden moleculaire biologie. De gel wordt meestal samengesteld uit een verknoopt polymeer en acrylamide die helpen bij het scheiden en analyseren van verschillende delen van een DNA-molecuul. DNA-gel-elektroforese wordt vaak gebruikt in forensische de specifieke sequentie van DNA te bepalen om te helpen de leidende verdachte. Het wordt ook algemeen gebruikt in de genetica en het gebied van de moleculaire biologie en biochemie.

Nucleïnezuren en eiwitten dragen een positieve of negatieve lading. Wanneer geplaatst in een elektrische kamer in DNA gelelektroforese, elk elektrische lading bewegen naar beide uiteinden van de kamer. De negatieve elektrische geladen moleculen zal verhuizen naar de positieve kant van de kamer, terwijl de positieve elektrische geladen moleculen zal verhuizen naar de negatieve kant. De gel scheidt elk van deze moleculen, zodat ze gelijkmatig verspreid over het lezen. De gel bestaat uit lange vezels die verhinderen de moleculen bewegen om te helpen bij de analyse van de individuele moleculen.

Southern blotting is een techniek uit DNA gelelektroforese om de aanwezigheid of afwezigheid van een specifieke nucleotide sequentie in een DNA molecule te bepalen. Northern blotting is een andere techniek gebruikt om genexpressie te identificeren in de aanwezigheid van RNA of ribonucleïnezuur. Eastern blotting wordt gebruikt om de aanwezigheid van vetten, eiwitten en koolhydraten in een DNA sequentie te bepalen. Om eenvoudig te detecteren eiwitten in een DNA-sequentie, wordt de techniek van Western blotting gebruikt in de elektroforese kamer door gel geïsoleerd.

Zymografie is een benadering van bepaalde biologische functies detecteren DNA door gelelektroforese. Het wordt vooral gebruikt om extracellulaire matrix afbrekende enzymen, die de vernietiging van de matrix buiten de cel, alsmede de basale membraan van een cel katalyseren bestuderen. Het gebruik van polyacrylamide gel helpt bij het scheiden van de enzymen, die eiwitten, met een eiwit substraat zoals gelatine of caseïne. Deze techniek wordt gebruikt om de hoeveelheid afbraakproducten activiteit die zich buiten de cel te meten.

DNA gelelektroforese wordt vaak gebruikt in forensische. Het wordt gebruikt om bloed eiwitten en DNA gevonden op een plaats delict correlaties met de beschikbare verdachten bepalen scheiden. Gel elektroforese wordt ook gebruikt om een ​​specifieke overerving binnen genetica bepalen bepaalde DNA en eiwitten kunnen verschillende rassen. Het wordt ook gebruikt om vaderschap zaken oplossen om de relatieve relatie tussen individuen bepalen.

 • In forensische DNA moet worden gescheiden van bloedeiwitten om te worden gebruikt om correlaties met de beschikbare verdachten bepalen.
 • DNA-gelelektroforese wordt gebruikt op een plaats delict om bloed eiwitten en DNA-monsters te scheiden.
 • DNA-gel-elektroforese wordt vaak gebruikt op het gebied van genetica, moleculaire biologie en biochemie.
 • Gelelektroforese wordt in forensische specifieke DNC sequenties bepalen.

De verschillende types van ribonucleïnezuur (RNA) testen humane immunodeficiëntievirus (HIV) RNA tests Hepatitis C proeven en gentests. HIV RNA tests polymerase kettingreactie (PCR) test genoemd en ze kijken naar het RNA van het virus of de aanwezigheid van HIV DNA in witte bloedcellen. Hepatitis C RNA tests zijn kwalitatieve RNA tests en kwantitatieve RNA testen. Gentests kijken naar de RNA-genen uit een bloedmonster om de aanwezigheid of de mogelijkheid van een ziekte of stoornis te detecteren.

HIV RNA testen vaak worden gebruikt op pasgeboren baby's om HIV-infectie te detecteren bij zuigelingen van wie de moeder HIV-positief zijn. Het RNA virus wordt via een PCR, die korte sequenties van RNA analyses. Het reproduceert gedeelten van cellulair RNA in buisjes met een enzym polymerase dat een kopie van het RNA-segment creëert. Zodra de polymerase zijn gekopieerd het RNA kan worden onderzocht op de aanwezigheid van HIV-RNA te detecteren. Deze tests worden ook viral load tests en HIV nucleïnezuuramplificatietechniek testen (NAAT) genoemd.

Hepatitis C kwalitatieve RNA tests worden gebruikt om te bepalen of het virus in het lichaam. Kwantitatieve hepatitis C RNA tests of viral load tests worden gebruikt om het niveau van hepatitis C RNA in het bloed te schatten. Een test bevestigt of een persoon is geïnfecteerd met het hepatitis C-virus, en de andere geeft de arts een idee van hoeveel van het virus in het lichaam. Hepatitis C valt de lever en kan cirrose veroorzaken. Weten als een persoon is geïnfecteerd met het virus helpt bij de behandeling en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Gene RNA tests worden gebruikt om strengen van RNA veranderingen in de genen of DNA streng van een cel te onderzoeken. Deze wijzigingen omvatten ontbrekende delen, extra secties of veranderde chemische basen of sub-eenheden binnen een DNA-streng. De tests worden vaak gebruikt om te bepalen of een persoon een drager voor een erfelijke ziekte die kan worden doorgegeven aan zijn of haar kinderen en als een ongeboren baby een genetische aandoening. Ziekten die kunnen worden gediagnosticeerd met een gen RNA test omvatten geboorteafwijkingen, chromosomale afwijkingen, ziekte van Tay-Sachs, Down-syndroom en spina bifida.

Er zijn drie soorten RNA: messenger RNA (mRNA), transfer RNA (tRNA) en ribosomaal RNA (rRNA). Messenger RNA brengt informatie van desoxyribonucleïnezuur (DNA) of genetische informatie in een cel om het ribosoom van de cel eiwit maken. Op dit punt neemt tRNA aminozuren aan het mRNA ribosoom in de cel het eiwit samen. De structurele component van het ribosoom cel, rRNA waar synthetiseert eiwitten.

 • Hepatitis C en HIV kan worden gedetecteerd door RNA testen.
 • RNA-tests kunnen bepalen of een persoon is een drager voor een genetische ziekte.

Desoxyribonucleïnezuur (DNA) draagt ​​alle genetische informatie elk levend wezen nodig heeft om te groeien en te overleven. De gedetailleerde informatie in het molecuul in cellen via ribonucleïnezuur (RNA) getransporteerd. Er zijn verschillende soorten RNA maar ze moeten worden getranscribeerd door het enzym RNA-polymerase. Zodra omringt de structuur van het DNA, het enzym ontrolt de dubbele helixstructuur en kopieert de genetische informatie. Het polymerase is een complexe structuur die een holoenzyme en voert functies uit zoals het ontrollen DNA recombineren beide zijden aan het einde van het proces, het kopiëren genen en herstellen van fouten daartussen.

Eencellige organismen zoals bacteriën hebben een vorm van RNA-polymerase. Meercellige organismen van gist tot mens, drie soorten. Het eerste type transcribeert ribosomaal RNA (rRNA), waarin alle informatie voor het maken van eiwitten in een Cella € ™ s ribosoom heeft. Boodschapper RNA (mRNA) voor het bouwen eiwitten die nodig zijn voor verschillende celfuncties, gecreëerd door genetische materiaal verwerkt door RNA polymerase II. De derde polymerase toegewezen overdragen RNA (tRNA), een molecuul dat aminozuren bijdraagt ​​aan ketens van eiwitten genaamd polypeptiden.

Zonder RNA polymerase, kan de informatie gecodeerd in DNA niet worden gekopieerd en correct gecodeerd. Het enzym creëert elk van de vele verschillende soorten ribonucleïnezuur in het lichaam, terwijl het reist de DNA molecule. Het begint transcriptie door binding aan een structuur die een promoter, waarbij een gen begint. Promoters zijn DNA-sequenties die het enzym in staat te binden aan een gen en activeren. Wanneer het kopiëren begint, het transcript aanvankelijk verlengt op te ruimen de promotor-gen, zodat het enzym kan doorgaan.

Duizenden nucleotiden maken elk gen, zodat RNA-polymerase is ook gebouwd te vangen en te herstellen van fouten. Het enzym verwijdert onjuist nucleotiden als het reizen en voegt ook de juiste zijn. Het kan vertragen of zelfs stoppen om reparaties te maken als eiwitten niet overeenkwam met de manier waarop ze zouden moeten zijn.

De structuur en functie van RNA polymerase is kwetsbaar voor diverse toxines. Sommige paddestoelen vergiften blokkeren de beweging van het enzym en veroorzaken om te stoppen met werken. Dit kan een persoon binnen dagen te doden, omdat elke functie in het lichaam afhankelijk is van een proces gevolg van een consistent coderende RNA. Elk levend organisme bevat RNA polymerase, die hetzelfde doel dient onafhankelijk van de overeenkomsten en verschillen tussen individuele cellen.

RNA-analyse is een brede term die verwijst naar elk van een verscheidenheid aan technieken die betrokken zijn bij het verzamelen van gegevens over een reeks ribonucleïnezuur (RNA). Desoxyribonucleïnezuur (DNA) bevat de genetische instructies die bijna elk aspect van het uiterlijk en het gedrag van de verschillende delen van een organisme bepalen. Delen van dat DNA in RNA en RNA strengen worden vertaald in eiwitten of functionele chemische eenheden die direct of indirect essentieel zijn voor de meeste chemische en structurele aspecten van organismen. Sommige vormen van RNA worden niet vertaald in eiwitten, maar zijn in plaats functioneel vanwege hun eigen chemische eigenschappen. RNA-analyse wordt gewoonlijk gebruikt om de genetische code die op een bepaald RNA-streng te lezen, maar kan ook dienen om andere structurele of functionele kenmerken onthullen.

Een van de meest voorkomende en basistypen RNA analyse sequentieanalyse. RNA bestaat uit vier soorten moleculen, bekend als nucleotiden: adenine, guanine, cytosine en uracil. Het bepalen van de sequentie van nucleotiden zulke ketens van RNA stelt onderzoekers de structuur van een resulterende eiwit te voorspellen of te zoeken naar mutaties in de sequentie. Sequentie analyse kan ook worden gebruikt om de structuren van RNA-ketens die functioneel zijn op zichzelf en zijn niet vertaald om eiwitten te voorspellen.

Een andere relatief veel voorkomende vorm van RNA-analyse is structurele analyse, die is gericht op het vaststellen van de secundaire structuur van een bepaald RNA keten. De functies van RNA-ketens die niet vertaald eiwitten uit hun driedimensionale structuren, die gewoonlijk worden aangeduid als secundaire structuren. Inzicht in de secundaire structuur van een RNA-keten door middel van structurele RNA-analyse kan helpen onderzoekers beter inzicht in de mechanismen via welke de RNA-keten functies. Structurele RNA analyse kan worden uitgevoerd door middel geautomatiseerd voorspellingen gebaseerd op RNA sequentie en via diverse experimentele methoden.

RNA kan verschillende functies hebben dan die coderen voor eiwitten of serveren beperkte functies binnen een organisme. Sommige van deze functies zijn duidelijk in bepaalde virussen die RNA genomen, wat betekent dat al hun genetische informatie wordt opgeslagen als RNA. Dergelijke virussen binnendringen gastheercellen te repliceren met behulp van eiwitten die kunnen worden ontwikkeld op het RNA-genoom. Andere soorten virussen gebruiken een proces dat reverse transcriptie van DNA te maken van RNA. RNA analyse kan toestaan ​​onderzoekers om, tot op zekere hoogte, hoe deze virussen functioneren en mogelijkheden te neutraliseren bedenken.

RNA sequencing is het bepalen van de sequentie van nucleotiden in een streng van ribonucleïnezuur of RNA. RNA bestaat uit vier nucleotiden genoemd adenine (A), guanine (G), cytosine (S), en uracil (S). De bepaalde volgorde van de nucleotiden een "code" met genetische informatie gebruikt om verschillende soorten eiwitten of bepaalde specifieke functie op zijn eigen opslag. Genetische codes in de vorm van sequenties van nucleotiden definiëren bijna elk biologisch proces dat de ontwikkeling en functie van een organisme. RNA sequentie is dus een soort onderzoek gericht op het ontdekken van de precieze aard van de genetische code en de code specifieke structuren en functies verbinden binnen een organisme.

Wetenschappers sequentie deoxyribonucleïnezuur of DNA, veel vaker dan sequentie RNA. DNA eveneens uit nucleotiden, maar zij worden in een dubbele helix. RNA "transcripten" is feitelijk gebaseerd op de sequentie van nucleotiden op een streng van DNA - DNA neigt robuuster dan RNA omdat veel RNA strengen worden gemaakt uit een sequentie van DNA. Daarnaast DNA bevat "introns" of coderende DNA-segmenten, die zijn uitgegeven tijdens het transcriptieproces en worden daarom niet herkend door RNA sequentie. RNA sequencing blijft belangrijk, maar in veel gevallen noodzakelijk om eerst "reverse transcriberen" RNA naar DNA voor sequencing het.

Het feit dat een RNA-sequentie niet noodzakelijk dezelfde als de DNA-sequentie waarvan werd getranscribeerd is een van de belangrijkste redenen dat wetenschappers daadwerkelijk RNA sequencing experimenten. RNA-sequencing kunnen wetenschappers te ontdekken welke delen van een DNA-template tijdens de transcriptie werden uit uitgegeven. Dit wetende, kunnen ze dan onderzoeken hoe en waarom van de sequentie werd eruit geknipt. Eén van de interessante problemen in de biologie is het feit dat een groot deel van het genoom of sommatie van genetische informatie binnen een organisme, lijkt ongebruikt zijn. Leren precies welke sequenties worden gebruikt en die niet is een belangrijke stap in het verkennen van de fijne kneepjes van deze ongebruikte segmenten van genetische informatie.

De ontwikkeling van meer efficiënte en effectieve methoden van RNA-sequencing is een belangrijke focus van veel onderzoekers in de biotechnologie. Onderzoekers moeten het algemeen reverse-transcriberen van RNA naar DNA voordat het daadwerkelijk nemen van de reeks. Onderzoekers willen methoden die efficiënt directe sequencing van het RNA mogelijk zonder schade aan RNA-strengen te ontwikkelen. Daarnaast onderzoekers willen high-throughput methoden die hen in staat stellen om veel RNA-strengen sequencen tijdens één RNA-sequencing proces te vinden.

 • Wetenschappers vaker sequencen DNA dan RNA.

Ribonucleïnezuur (RNA) concentratie een meting van hoeveel van deze genetische materiaal in een monster. Dit nucleïnezuur is één van de belangrijkste bouwstenen van het leven, cruciaal werking van organismen walvissen huiskatten. Zij kan in testen worden geanalyseerd voor een verscheidenheid van redenen, waaronder diagnostische doeleinden, onderzoek en forensische analyse. Voordat het kan worden getest moet zorgvuldig worden verwerkt en gecontroleerd om het monster bevestigen van goede integriteit en accurate resultaten opleveren.

In de verwerking, technici halen RNA uit een steekproef, zodat ze het kunnen analyseren. Dit kan behandeling met enzymen die desoxyribonucleïnezuur (DNA) en eiwitten te verwijderen die in het monster aanwezig kunnen zijn omvatten. Zorgvuldige controles noodzakelijk om de kans op verontreiniging te beperken en te behouden zoveel RNA mogelijk. Gespecialiseerde glaswerk en kunststoffen kunnen worden gebruikt voor dit proces, en technici een standaard lab procedure voor consistentie ook volgen.

De klassieke benadering van het meten van RNA-concentratie gaat het draaien van een monster door een spectrofotometer, een apparaat dat lichtabsorptie meet. Lezingen kunnen informatie geven over hoeveel RNA gebaseerd op hoeveel licht in specifieke golflengtes wordt geabsorbeerd aanwezig is bieden. Dit kan ook aangeven of verontreinigingen aanwezig zijn in een monster, omdat andere materialen absorberen licht bij verschillende golflengten. Aldus kan de test een dubbele functie vervullen door het kwantificeren van het RNA en het te meten verontreiniging.

Een andere optie is om een ​​kleurstof toe te voegen aan het monster en wordt blootgesteld aan licht of de kleurstof fluoresceert, en hoe intens. Kleurstoffen kunnen sterk binden aan nucleïnezuren om informatie over de concentraties verschaffen. Een tekortkoming van deze methode is dat RNA concentraties kan uitgeschakeld als het monster bevat ook DNA of andere verontreinigingen, omdat de verf kan binden aan deze ook. Technici kunnen alleen gebruik maken van deze optie om RNA-concentratie te bepalen of ze er vertrouwen in de steekproef is zeer zuiver om te voorkomen dat het verkrijgen van valse resultaten.

Als de RNA-concentratie te laag is, kan het monster niet bruikbaar. Er zou niet genoeg zijn om tests uit te voeren zijn en controleer het resultaat, bijvoorbeeld. Een verhoogde kans op fouten kan ook een zorg, omdat problemen de steekproef worden vergroot als slechts een beperkte hoeveelheid RNA beschikbaar. De technicus nodig zijn om een ​​nieuwe partij te zuiveren of om een ​​vers monster, als dit is een optie, om te bepalen of ita € ™ s mogelijk om een ​​schonere monster met een hogere RNA-concentratie te verkrijgen.

 • Door een proces genaamd transcriptie, DNA maakt een kopie van zichzelf ribonucleïnezuur (RNA).
 • Meten RNA concentratie bestaat vaak het gebruik van een licht-meetinrichting genoemd een spectrofotometer.

Meest ribonucleïnezuur (RNA) isolatie kits kunnen hoogwaardige RNA te isoleren uit een groot aantal weefsels en soorten organismen, waaronder planten, dieren en virussen. Mitochondriale en ribosomaal RNA - mRNA en rRNA, respectievelijk - kunnen gespecialiseerde RNA isolatie kits specifiek voor kleine strengen RNA vereisen. Andere factoren die kunnen verschillen tussen verschillende isolatie kits zijn de hoeveelheid monsters iedere kit kan verwerken en de tijd die nodig is om een ​​monster volledig verwerken.

De meest voorkomende vormen van RNA isolatie kits kunnen worden gebruikt voor een grote verscheidenheid aan toepassingen, ongeacht waar de RNA komt. Zoogdiercellen en weefsels zijn de meest overheersende gebruikt voor RNA-isolatie en zuivering. Plantaardige cellen en virussen ook worden gebruikt in moleculaire biologie experimenten die het gebruik van een RNA isolatie kit vereist.

Zodra het weefsel of bloedmonster verzameld moet worden voorbereid voor RNA isolatie tijdens een kritieke proces dat cellulaire degradatie, scheiding of verstoring. Indien het celmateriaal is niet voltooid verstoord, zal het RNA isolatieproces minder RNA te produceren. De beste RNA isolatie kits bevatten materialen en benodigdheden voor cellulaire degradatie voorafgaand aan de isolatie en RNA zuivering volgende isolement.

In bijzondere gevallen waarin een experiment vereist mRNA of rRNA, gespecialiseerde RNA isolatie kits zijn beschikbaar voor RNA-strengen die bijzonder klein. De materialen en voorraden die in een dergelijke kit kan verschillend in termen van kwantiteit en grootte. Deze RNA isolatie kits zijn minder algemeen dan de multifunctionele RNA kits, en kan er een aanzienlijk verschil in kosten is.

Veel voorkomende RNA isolatie kits zijn ontworpen voor gebruik met alle typen weefsels en cellen en kan een reactie binnen ongeveer 20 minuten voltooid. De tijd die volledige cellulaire afbraak kan variëren afhankelijk van waar in het organisme de cellen werden verzameld. Voorbij de stap van cellulaire degradatie, de RNA-isolatie en de daaropvolgende zuivering zijn relatief standaard op het gebied van orde en tijd.

Een ander kenmerk dat voor bepaalde kits kunnen worden is de hoeveelheid monster nodig is om de reactie te verwerken. Terwijl sommige isolatie kits een relatief groot monstervolume kan vereisen, kunnen andere kits goed werken met een minder volume. Dit verschil kan een voordeel zijn wanneer het monstervolume is een beperkende factor.

Diverse fabrikanten van RNA isolatie kits hebben vergelijking grafieken beschikbaar op het internet. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om de verschillen tussen de verschillende kits ze produceren zien. De verschillen kunnen bestaan ​​gespecialiseerde soorten toepassingen, chemicaliën en met de vereiste monster volumes.

Ribonucleïnezuur (RNA) gewoonlijk wordt gevonden in een snaar. In de moleculaire biologie, hybridisatie betekent combinatie van twee nucleïnezuren. RNA hybridisatie gebeurt wanneer een RNA-streng combines, of hybridiseert, met ofwel een andere RNA-streng of een desoxyribonucleïnezuur (DNA) streng. RNA hybridisatie maakt gebruik van speciale routes die kan wetenschappers helpen verbeteren biologie. Cellen gebruiken het proces van RNA hybridisatie om te overleven, en moleculair biologen gebruiken hybridisatie met nieuwe manieren om de ziekte te bestrijden en te maken medicijnen te ontwikkelen.

Het proces van RNA-replicatie DNA gebruikt om de meest voorkomende ribonucleïnezuur hybriden vormen. DNA-RNA macromoleculen slechts kort voordat het nieuwe RNA wordt vrijgegeven gevormd. Dit belangrijke proces produceert messenger RNA (mRNA). Het mRNA wordt eiwitten met behulp produceren of zullen andere ribonucleïnezuren en macromoleculen produceren. Met deze werkwijze worden experimenten ontwikkeld om de soorten eiwitten elke DNA-RNA hybridisatie is verantwoordelijk voor het creëren verkennen.

In bijzondere virussen, retrovirussen genoemd, wordt RNA hybridisatie gebruikt om de gastheercel te infecteren. De werkwijze wordt toegepast samen met een speciaal enzym reverse transcriptase. Het virus injecteert kopieën van RNA in de cel met de speciaal enzym. Het enzym gebruikt macromoleculen aan een RNA-DNA hybride vormen. Reverse transcriptase wordt gebruikt in experimenten om te bestuderen de genetische informatie van retrovirussen.

De structuren van RNA hybride complexen zijn belangrijk voor celsignalering of communicatie. In sommige retrovirussen, RNA hybridisatie geeft de reverse transcriptase om het oorspronkelijke RNA kopie degraderen. De cel zou RNA invader herkennen en zou beschermen tegen, maar het is snel afgebroken wordt gericht. Geen ander proces plaatsvindt, zodat de vorm en grootte van de RNA-DNA hybride moet reverse transcriptase signaal aan het nieuwe proces van het bewijs vernietigen starten.

Veel laboratoriumexperimenten gebruik van speciale RNA die oplichten, genaamd etiketten, om het display waar RNA hybridisatie plaatsvindt helpen. Ter plaatse hybridisatie, of in situ hybridisatie, wordt vaak gebruikt om te zien waar bepaalde macromoleculen in een weefsel bevinden. Deze werkwijze maakt gebruik van hogere temperaturen DNA dat RNA hybridisatie veroorzaakt met geïnjecteerde labels los. Snel koelen van het weefsel laat wetenschappers gebruiken labels om weefsel onderdelen te vinden. De gegevens kunnen leiden tot nieuwe strategieën voor de bestrijding van ziekten op moleculair niveau.

De oorspronkelijke vorming van RNA-hybriden deed zich voor in 1960 en werd voor het eerst uitgevoerd voordat wetenschappers wisten de verschillende soorten RNA. De genetische informatie bekend te dragen van DNA naar RNA, maar de vorming van een DNA-RNA hybride werd niet begrepen. De experimenten toonden de eerste DNA-RNA-hybriden, die ook bewezen dat DNA werd gebruikt om de RNA met behulp van het enzym RNA-polymerase te maken.

 • Moleculair biologen gebruiken hybridisatie aan nieuwe manieren om ziekten te bestrijden en maak medicijnen te ontwikkelen.

Ribosomaal ribonucleïnezuur (RNA) sequentie is het bepalen van de sequentie inhoud van de nucleïnezuren die het ribosoom. In bijna alle cellen, ribosomen zijn macromoleculen die eiwitten bouwen om de cel draaiende te houden. Ze bestaan ​​uit RNA en verschillende eiwitten die de RNA werk efficiënter helpen. Veel van dit materiaal in een ribosoom direct betrokken bij eiwit gebouw, dus bepalen ribosomaal RNA sequentie kan inzichten over de uiteindelijke structuur van het molecuul geven en hoe het werkt. De functie en de algemene structuur van het RNA is goed geconserveerd tussen verschillende species, maar het ruwe sequentie niet en veranderingen in de sequentie kan worden gebruikt om informatie over de evolutie van de ribosoom is afgeleid.

Of het nu gebruikt voor bacteriële ribosomen of van complexere organismen wordt ribosomaal RNA sequencing uitgevoerd op een soortgelijke wijze. Wanneer het RNA wordt gescheiden van het ribosoom, wordt gedupliceerd vele malen, daarna verdeeld uiteen in kleine fragmenten waarvan sequenties kunnen gemakkelijk worden geïdentificeerd. Deze kleine sequentie stukken worden dan opnieuw samengesteld om de nieuw bepaalde sequentie te genereren. De taak wordt ingewikkelder als een sequentie wordt langer, maar het proces is nog relatief eenvoudig ribosomaal RNA, dat is relatief klein. Er is geen garantie dat een eerste poging tot ribosomaal RNA sequencing juist zal de eerste keer, dus meerdere pogingen om de kwaliteit van de gegevens worden meestal uitgevoerd te controleren.

De uit ribosomale RNA sequentie gegevens kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar een van de meest voorkomende is voor bacteriële identificatie. Bacteriële ribosomaal RNA name is sterk geconserveerd tussen soorten, zodat sequentiebepaling kan de unieke kenmerken van een soort worden geconsolideerd in een profiel voor referentie. Dit profiel kan worden gebruikt om snel en gemakkelijk identificeren van een bepaald type bacterie, een test die kan helpen bij de diagnose en behandeling van zieken. Met de komst van betere sequencing technologie, heeft deze benadering vaker in diagnoses worden.

Een tweede effect ribosomaal RNA sequencing kan hebben op de gezondheid van de mens is in het helpen het ontwerp van drugs en medicijnen. Bacteriële ribosomale RNA-sequenties hebben vele subsequenties die uniek zijn voor bacteriën, dus richten op deze gebieden met antimicrobiële geneesmiddelen kunnen bacteriën te doden zonder dat schadelijk voor de mens. Ribosomaal RNA sequencing data op eigen voorziet niet genoeg gegevens om medicijnen te maken, maar het geeft wetenschappers regio's te richten op voor toekomstige studie en het ontwerp van nieuwe geneesmiddelen. Medicinale moleculen kunnen worden ontworpen die hechten aan de sequenties en het ribosoom schakelen. Een verscheidenheid van de huidige medicijnen gebruiken deze techniek om ziekte te bestrijden.

 • Ribosomen zijn macromoleculen die eiwitten te bouwen.

RNA interferentie is een natuurlijk genetisch mechanisme in de meeste planten en dieren. Zijn functie is de cellulaire machinerie van invasie en exploitatie beschermen door virussen en ander vreemd genetisch materiaal. RNA-interferentie kan zwijgen specifieke genen, waardoor het een waardevol onderzoeksinstrument in het biotechnologisch onderzoek en zelfs de volgende generatie medische therapieën. Bijvoorbeeld, als we RNA interferentie konden gebruiken om de genen die verantwoordelijk zijn voor een trage stofwisseling zwijgen op te leggen, konden we mensen in staat stellen om gewicht te verliezen, zonder hen te dwingen om te gaan op een dieet of vechten tegen hun natuurlijke neigingen dieet.

Bedenk dat virussen reproduceren door het invoegen van het genetisch materiaal in het genoom van een gastheer, herprogrammering aan pompen kopieën van het virus. Na enkele honderden virussen worden geproduceerd door genetische machinerie van de cel, het knapt, waardoor meer virions die gaan naar andere cellen infecteren. Het belangrijkste punt van RNA-interferentie is om bepaalde delen van het genoom te onderdrukken, zodat virussen niet kunnen exploiteren om kopieën te produceren.

De meeste organismen hebben een genoom dat messenger-RNA dat op gaat eiwitproducerende machinerie van de cellen instrueren om verscheidene eiwitten te creëren produceert. RNA interferentie bestaat specifieke segmenten van RNA, genaamd kleine interfererende RNA strengen (siRNA) die nucleotidesequenties complementair aan het doelwit RNA streng hebben. Deze complementaire strengen dienen als targeting mechanisme dat proteïnen leidt tot het mRNA van keuze, in dobbelstenen snijden lange dubbelstrengs RNA moleculen in fragmenten die niet kan worden vertaald in eiwitten. Op deze manier kunnen specifieke genen tot zwijgen worden gebracht.

Vandaag de dag, het gebruik van RNA-interferentie voor biotechnologische en therapeutische doeleinden is een hot onderzoeksgebied. RNA interferentie gebruikt om gewenste genen selectief onderdrukken is een vorm van genetische manipulatie. Stel je voor het genezen of het maken van vooruitgang naar een remedie voor aids, hepatitis, en de griep - alle door selectief de expressie van virale genomen onderdrukken. Volledig gebruik te maken van RNA-interferentie, zouden we in staat zijn om katoenzaad maken zonder gif - ze bezitten grote hoeveelheden eiwit, maar natuurlijk katoen zaden zijn giftig - tabak zonder kankerverwekkende stoffen, en planten met extreme weerstand aan gewas-het vernietigen van virussen. RNA-interferentie is een waardevolle methode in de biotechnologische gereedschapskist die zal blijven het inluiden van de biotech-revolutie van de 21e eeuw.

Tweedimensionale (2D) gelelektroforese methode gebruiken wetenschappers te demonteren en te analyseren eiwit mengsels door eerst scheiden banden van eiwitten via twee verschillende assen. Het is een techniek die het meest wordt gebruikt bij de behandeling van gecompliceerde of dikke mengsels van eiwitten, vaak overlappende maten eiwitten. 2D gelelektroforese verschilt van eendimensionale gelelektroforese omdat de eerste werkwijze maakt afscheiding van eiwitten op basis van twee verschillende eiwitten eigenschappen, terwijl één-dimensionale gelelektroforese scheidt gewoonlijk eiwitten met één enkel kenmerk, zoals eiwitgrootte.

Gel elektroforese wordt vaak gebruikt voor onderzoek om moleculen te scheiden door gebruik te maken van het feit dat vele biologische moleculen zoals DNA, elektrische lading. Dit feit kan worden gebruikt om het voordeel van wetenschappers omdat geladen moleculen op grootte worden gescheiden door een poreus substraat zoals agarose door een spanningsgradiënt over een poreuze ionische gel. Na verloop van tijd zullen moleculen passeren deze gel, naar de lading die tegengesteld is aan de lading van het natuurlijke molecuul. Kleine moleculen en zwaar geladen moleculen zowel sneller bewegen dan grote moleculen of eiwitten die zwak zijn opgeladen. In 2D gelelektroforese na afscheiding eiwitten door één kenmerk, dat een gradiënt ontstaat een gel kan dan zijwaarts gedraaid welke eerder verkregen indeling volgens een tweede kenmerk scheiden.

2D-gelelektroforese telt vaak moleculaire kosten van eiwitten als een eigenschap waarmee eiwit aggregaten kunnen worden gescheiden in enkele component eiwitten. Eiwit massa ander gemeenschappelijk kenmerk gebruikt om eiwitten in 2D gelelektroforese gescheiden. Nadat eiwitten lopen op een gel via een enkele rijstrook in eendimensionale gelelektroforese, kan dat gel vervolgens afgedraaid in een centrifuge, trekken de zwaardere eiwitten sneller naar beneden dan de kleinere, minder zware eiwitten. De richting van de trekkracht loodrecht op de richting van de eiwitten werden getrokken door de gel door aantrekking van een elektrische lading door een spanningsgradiënt.

Elektroforese heeft vele toepassingen in moleculaire studies, waaronder scheiding van eiwitten op basis van gesynthetiseerde kenmerken, zoals proteïne tagging. Eiwit scheiding op een kenmerk massa wordt ook gebruikt wanneer eiwitten worden gelabeld met andere moleculen. Deze techniek kan worden gebruikt met deze eiwitcomplexen omdat de gemerkte eiwitten gemakkelijker door een gel dan niet-gecodeerde eiwitten vallen.

Veel scheiding gels laboratoria van agarose, wordt eiwitscheiding door 2D-gelelektroforese best gedaan op polyacrylamide gels. Deze soorten gels worden gebruikt in Western blots en andere eiwit-size-gebaseerde testen. Agarose wordt vaker gebruikt voor het scheiden van DNA-segmenten.

Virussen zijn kleine cellulaire parasieten. Ze bestaan ​​slechts uit een klein stukje genetisch materiaal, hetzij ribonucleïnezuur (RNA) of deoxyribonucleïnezuur (DNA), omhuld door een eiwitmantel. Alle virussen proberen de kern van compatibele cellen binnen te dringen zodat ze zich kunnen repliceren. Het genetisch materiaal in het virus bepaald op de manier waarop de geïnfecteerde cel wordt gedwongen om nieuwe virale cellen. Een RNA-virus ingedeeld op basis van het type genetisch materiaal die het draagt ​​en hoe het leidt de gastheercel te repliceren.

Een virus blijft inactief totdat deze cel een gastheer organisme binnenkomt. Nadat het is binnen, het virus neemt de controle van het genetisch materiaal van de gastheer, en het maakt gebruik van de cel van de natuurlijke replicatie proces om kopieën van zichzelf te maken. De kopieën worden losgelaten in het organisme, waar ze infecteren extra cellen, waardoor het virus snel door het lichaam verspreiden. De gastheercellen meestal vernietigd wanneer de kopieën worden losgelaten, hoewel deze soms levensvatbaar blijven drager cellen, afhankelijk van het virus.

Het onderscheid tussen een DNA virus en een RNA virus is gebaseerd op het type genetisch materiaal in de virale capsule of virion, voordat hij samenkomt een gastheercel. Nadat ze binnen de gastheer DNA en RNA-virussen kapen de cel verschillend, afhankelijk van welk type ze zijn. DNA-virussen, zoals varicella-zoster, die waterpokken veroorzaakt, hechten aan DNA van de gastheer, die vervolgens wordt omgezet naar messenger RNA replicatie te beginnen. De meeste RNA-virussen, anderzijds, slaat het DNA stap onmiddellijk rechtstreeks geïnfecteerde cellen beginnen replicerende virale cellen.

Retrovirussen, zoals humaan immunodeficiëntievirus (HIV), is een type RNA virus dat geprogrammeerd is om het DNA van de gastheercel veranderen op te nemen. Dit maakt het mogelijk geïnfecteerde cellen om normaal te functioneren, totdat het tijd is voor de cel om op natuurlijke wijze te repliceren, op welk punt het virus overneemt en kopieert zichzelf. Deze virussen zijn vooral problematisch omdat ze latent voor vele jaren, gedurende welke tijd een besmet persoon misschien niet weten om de behandeling kunnen blijven en kunnen het virus verspreiden naar anderen.

Gemeenschappelijke RNA virussen omvatten influenza, mazelen, bof en West Nile virus. Virussen bestaan ​​uit slechts een klein stukje van de genetische code en een eiwitmantel, zodat ze niet reageren op geneesmiddelen die bedoeld zijn om ze te doden, zoals antibiotica. Vaccins, anderzijds, kan vaak voorkomen dat ze repliceren en verspreiden naar aangrenzende cellen, vooral als ze voordat het virus te veel kopieën van zichzelf heeft.

Bepaalde retrovirussen zijn sterk gecorreleerd met kanker. Leukemie bijvoorbeeld optreedt in een groot aantal mensen geïnfecteerd met het humaan T-lymfotroop virus. Deze waarneming, samen met het feit dat virussen kunnen leiden cellen ongecontroleerd repliceren, heeft sommige onderzoekers de mogelijkheid dat een RNA-virus tenminste sommige kankers kunnen veroorzaken verkennen.

 • Een RNA-virus ingedeeld op basis van het type genetisch materiaal die het draagt ​​en hoe het leidt de gastheercel te repliceren.
 • Gemeenschappelijke RNA virussen omvatten influenza, mazelen, bof en West Nile virus.

Ribonucleïnezuur (RNA) extractie is een laboratoriumproces algemeen in moleculair biologisch onderzoek. Door het isoleren van RNA strengen kunnen onderzoekers bestuderen de genetische componenten van verschillende organismen, van bacteriën tot de mens. Hoewel desoxyribonucleïnezuur (DNA) is de meest voorkomende nucleïnezuur geassocieerd met genetisch onderzoek RNA is het verband tussen DNA en de cel eiwitten verantwoordelijk voor een verscheidenheid van structureel rollen. Extractie van RNA kunnen wetenschappers de weg van DNA-informatie studeren om eiwitproductie en celfunctie.

Nucleïnezuren in de vorm van DNA en RNA, houdt de genetische informatie die nodig is om cellen te functioneren en repliceren. Ribonucleïnezuur of RNA, is het verband tussen DNA en cel eiwitten. Specifieke soorten RNA kopiëren specifieke delen van DNA te helpen bij de vorming van dergelijke eiwitten. Naar aanleiding van het pad tussen DNA en cel eiwitten helpt onderzoekers begrijpen genregulatie en eiwitsynthese binnen de afzonderlijke cellen. Processen die RNA-extractie en ter sample stabiliteit onderzoekers een middel om het pad tussen DNA en RNA volgen.

Tijdens RNA-extractie worden biologische monsters verminderd en gezuiverd zodanig dat RNA wordt geïsoleerd voor later onderzoek. Moleculaire componenten, zoals eiwitten, RNA en DNA, partitie of isoleren op verschillende tijdstippen, waardoor de extractie van specifieke RNA. Verschillende weefsels en celtypes vereisen verschillende methoden RNA-extractie. Hoewel verschillende methoden bestaan ​​om RNA-extractie uitvoeren, de meest voorkomende toepassingen centrifugeren biologische monsters te mengen met verschillende chemische verbindingen, gezamenlijk bekend als denatureringsmiddelen.

Een gebruikelijke werkwijze voor RNA extractie met fenol-chloroform extractie, ook bekend als PC of PCIA. Met deze werkwijze worden weefselmonsters gemengd met gelijke delen fenol en chloroform. Bekend als een tweefasenmengsel, wordt de oplossing in een denaturering oplossing gecentrifugeerd. Twee fasen worden gevormd, waarbij de eerste de waterige fase en de tweede is de organische fase. Het is in de waterige fase die RNA-extractie plaatsvindt met behulp van ethanol precipitatie.

Andere werkwijzen voor de extractie van RNA afhankelijk van monstergrootte, weefseltype, en gehele of gedeeltelijke RNA nodig. Voor gist, plantaardige of dierlijke monsters, compleet RNA, of totaal eukaryotische RNA worden monsters nodig. Bacteriën, daarentegen vereisen totale prokaryotische RNA. Elk type RNA vereist een andere werkwijze voor monstervoorbereiding, winning en opslag.

Complicaties bij RNA-extractie zijn gangbaar, algemeen betrekking op de afbraak van RNA na extractie. Ribonuclease enzymen gewoonlijk aanwezig in weefselmonsters degradeert snel RNA. Als niet snel wordt gebruikt, kan RNA degradatie een monster nutteloos. In reactie, vele methoden van RNA-extractie omvatten stappen voor de bereiding van monsters voor opslag, vóór en na extractie, verminderen of vertragen van de afbraak van RNA.

Ribonucleïnezuur (RNA) kwantificering is een middel om de gemiddelde concentratie van RNA in een oplossing. Deze bepaling kan worden uitgevoerd met een aantal verschillende werkwijzen, die meestal vallen in twee categorieën: spectrofotometrie of fluorescente kleurstof kwantificering. Spectrofotometrie berust op het vermogen van RNA voor bepaalde golflengten van ultraviolet licht absorberen. Sommige fluorescerende kleurstoffen zoals ethidium bromide, kunnen binden aan nucleïnezuren zoals RNA en fluoresceren wanneer zij binden, waardoor de helderheid te meten.

Als RNA wordt blootgesteld aan ultraviolet licht, zal het selectieve dit licht absorberen bij de golflengte van 260 nanometer (nm) en 280 nm. Deze werkwijze wordt uitgevoerd in een spectrofotometer, die golflengten van ultraviolet licht produceert, en meet het licht dat door het RNA passeert. Grotere concentraties van RNA zal meer licht absorberen.

Een combinatie van deze twee golflengten wordt vaak gebruikt in RNA kwantificering omdat deze methode stelt onderzoekers leren of een monster wordt verontreinigd door andere macromoleculen, zoals eiwitten. Deze verontreinigingen zullen vaak selectief 280nm licht absorberen, maar niet licht bij 260 nm. Hierdoor berekenen van de verhouding van het geabsorbeerde licht bij beide golflengten van de vervuilingsgraad bepalen.

RNA kwantificering met fluorescerende kleurstoffen resultaten oplevert die minder gevoelig zijn voor sommige verontreinigingen, en kan worden gebruikt met geringe RNA dat spectrofotometrie onmogelijk maken. Kleurstoffen zoals ethidium bromide zullen binden aan RNA en de resulterende helderheid kan direct worden gemeten met fluorescentie fotometers. Als een fotometer niet beschikbaar is, kunnen oplossingen met bekende concentraties van RNA worden bereid en helderheid het onbekende monster kan ruwweg worden vergeleken met deze. De relatie tussen helderheid en RNA-concentratie is lineair, dus onderzoekers snel kan bepalen van een meting van de concentratie van helderheid.

RNA kwantificering bij procedure kan zeer gevoelig voor verschillende verontreinigingen. Eiwitten, fenol, en grote deeltjes kan maken allemaal de resultaten van spectrofotometrie onnauwkeurig. Deze verontreinigingen hebben geen invloed fluorescente kleurstof RNA kwantificering, maar deze methode kan onnauwkeurig worden gemaakt door de aanwezigheid van desoxyribonucleïnezuur (DNA) in een monster.

Kleurstoffen die nucleïnezuren binden zal zowel DNA en RNA te binden, en vertonen gelijkaardige lichtkracht, dus zorgen voor een schoon voorbeeld van RNA is belangrijk. De gebruikelijke manier om dit te bereiken is door het toevoegen van een enzym dat DNA, zoals DNAse vernietigt, een mengmonster voordat een kleurstof. Afhankelijk van de concentratie van RNA in een monster en die verontreinigingen aanwezig zijn, kunnen de laboratoria een van deze methoden RNA kwantificeren.

RNA-isolatie is het proces van het extraheren ribonucleïnezuur uit cellen, waar het vervolgens wordt gebruikt in een aantal experimenten en procedures. Het proces van RNA-isolatie wordt algemeen uitgevoerd door wetenschappers en onderzoekers voor verschillende ziekten en celfuncties bestuderen. Dit is een ingewikkeld proces dat de aandacht voor detail en zorg nodig om te vermijden dat het RNA. Er zijn vele laboratoria die deze procedure uit te voeren evenals vele kits die beschikbaar zijn voor aankoop te isoleren RNA zijn.

Is RNA in alle levende cellen, aangezien het een belangrijk onderdeel van de biologie van leven. Dit betekent dat RNA isolatie kan in elke vorm van levende cellen, of plantaardige, dierlijke of bacteriën. Om RNA te isoleren, moet individuen maatregelen om het RNA intact tijdens het proces blijven. Zonder houden het RNA intact, is het moeilijker om experimenten die nuttig wetenschappelijke leren kan uitvoeren.

Na RNA wordt geïsoleerd, wordt het gebruikt voor uiteenlopende doeleinden. Experimenten omvatten elementaire dingen zoals het bestuderen van de structuur van RNA op een wijze die nuttiger dan het leren over het van een boek. Geavanceerde wetenschappelijke experimenten die RNA-isolatie voorzien, behoren onderwerpen als klonen, stamcelonderzoek en het verkrijgen van een dieper inzicht in het proces van evolutie. Ziekten zoals kanker worden bestudeerd door het gebruik van gezonde RNA vergeleken met ongezonde RNA.

Het proces van RNA-isolatie is niet gemakkelijk, maar is eenvoudiger hele jaar. RNA moet goed worden behandeld tijdens de procedure te voorkomen. Wetenschappers gebruiken gespecialiseerde chemicaliën, invriestechnieken en malen van de cellen aan het RNA intact houden voorafgaand aan isoleren van de rest van de cel. Een gespecialiseerde oplossing gemaakt van enzymen wordt vervolgens gebruikt om breken celwanden en strip de eiwit dat het RNA omringt. DNA kan weg worden gestript met een oplossing als de wetenschapper niet wil zowel studeren tegelijk.

Producten zijn beschikbaar voor aankoop in de markt dat alle oplossingen en aanwijzingen die noodzakelijk zijn voor RNA-isolatie bevatten. Dit werkt goed voor zowel docenten als diegenen die geïnteresseerd zijn in meer informatie over RNA thuis of in een klein laboratorium. Voor bepaalde experimenten, moet de RNA isolatie worden overgelaten aan professionele wetenschappers kunnen ingewikkeld en moeilijk uitvoerbaar. Er zijn laboratoria beschikbaar voor RNA om te worden verzonden, geïsoleerde en zo goed geanalyseerd.

 • Wetenschappers die op het gebied van genetica werken kan halen RNA uit cellen teneinde infecties en de manier waarop cellen op te helderen.

Totaal ribonucleïnezuur (RNA) isolatie een laboratorium techniek om alle cellulaire RNA te extraheren uit een weefselmonster. Dit verschilt van andere verwerkingsmethoden die selectief trekken uit bepaalde vormen van RNA. Een onderzoeker zou bijvoorbeeld willen boodschapper-RNA (mRNA) te inspecteren en kunnen werken met een monster om alleen deze genetisch materiaal uit te pakken. Er zijn een aantal laboratorium protocollen beschikbaar voor de totale RNA-isolatie, met een verscheidenheid aan producten door wetenschappelijke leveranciers.

Er kan een aantal voordelen voor het verzamelen van alle cellulaire RNA uit een weefselmonster zijn. Het kan meer puur en bruikbare informatie opleveren. De techniek kan ook kunnen onderzoekers te controleren voor de afbraak dat de problemen met experimenten kunnen veroorzaken. Als het monster van slechte kwaliteit is, kan de onderzoeker extraheren RNA opnieuw aan een schonere en meer nuttige verzameling van RNA te krijgen. Dit kan belangrijk zijn voor vele vormen van onderzoek, waar arme RNA aan het begin veroorzaakt problemen met experimenten langs de lijn zijn.

Technieken voor totale RNA isolatie een grote chemische agentia omvatten. Enige nadruk op het gebruik van toxische chemicaliën om het risico van schade aan het monster te verminderen. Deze chemische stoffen beperken ook stroomafwaarts vervuiling van RNA en zijn veiliger voor laboranten. Labs neiging om een ​​specifieke chemische en protocol om aan alle personeelsleden selecteren en een gedetailleerde beschrijving van de totale RNA-isolatie procedure handleidingen. Dit waarborgt consistentie in RNA verwerking bij de inrichting stabielere en nuttige resultaten op.

Het proces begint met de voorbereiding van een weefselmonster, die kan variëren in grootte, om het klaar voor behandeling die chemische reagentia te trekken uit het totale RNA te krijgen. Technici raadplegen het lab handleiding om te bepalen hoe het monster te behandelen en te behandelen om het RNA te isoleren. Ze kunnen tools zoals elektroforese platen om de kwaliteit van het monster controleren, op zoek naar tekenen van degradatie die een probleem met het totale RNA-isolatie proces kunnen wijzen.

Onderzoekers kunnen hun eigen totaal RNA isolatie uit te voeren of te delegeren deze taak aan een lab-assistent, afgestudeerde student, of dergelijke lab werknemer. Het is ook mogelijk om isolatie uitbesteden aan andere labfaciliteiten. Dit kan soms nodig zijn om de integriteit van een experiment beschermen, door derden controleerbare en herhaalbare resultaten veroorzaken. In ieder wetenschappelijke papers op basis van onderzoek met het geïsoleerde RNA, de onderzoeker moet de methode die wordt gebruikt voor de isolatie te bespreken, en die het werk verricht.

Transfer RNA (tRNA) een keten van 73-80 nucleotiden die een rol proteïnesynthese. Het bindt met aminozuren en transporteert ze naar de ribosoom, de structuur in de cel verantwoordelijk voor eiwitten, zodat het monta- betekenisvolle patronen. Fouten in overdracht RNA kan resulteren in fouten in de vorming van eiwitten. Onderzoek over dit onderwerp omvat het bestuderen hoe het werkt in normale omstandigheden evenals inzicht in wat er gebeurt als het fout gaat.

Elke eenheid van de overdracht RNA heeft een kenmerkende klaverblad structuur. Aan de ene kant heeft een anticodon arm die bindt aan boodschapper RNA in het ribosoom. Aan de andere kant heeft een arm die een covalente binding met een bepaald aminozuur kunnen vormen. De D- en T-armen aan weerszijden een rol in herkenning en kunnen zeer variabel structuur en uiterlijk. De transfer RNA zelf gevouwen in een complex patroon, in plaats van plat, zoals in vereenvoudigde tekeningen en afbeeldingen kunnen worden weergegeven.

Wanneer een stuk overdracht RNA verbindt met de boodschapper-RNA in het ribosoom, heeft het recht codon site verbinden terwijl grepen aminozuur aan het andere uiteinde vinden. Een ander stuk van de overdracht RNA zal aanhaken naar het naburige codon met zijn eigen aminozuur. De twee aminozuren verbinden, en de ketting door tot het ribosoom volledige proteïne heeft opgebouwd. De lengte en structuur van het eiwit kan zeer variabel, afhankelijk van de instructies gecodeerd in het RNA.

Dit proces maakt cellen continu produceren eiwitten zij voor verschillende functies. De aanwijzingen voor het maken van deze eiwitten afkomstig van het organisme DNA, dat gegevens die worden vertaald door de RNA codeert. Men zou kunnen denken aan het DNA als de luchtverkeersleider die stuurt berichten en de overdracht RNA als het grondpersoneel dat de aminozuren leidt naar de juiste poorten op de boodschapper DNA. Het lichaam kan herhalen van de productie van eiwitten over en weer met een zeer geringe foutenmarge.

Een onderzoek naar de RNA voorkomt in laboratoria over de hele wereld en was het onderwerp van een Nobelprijs in de jaren 1960, in het besef van het belang van onderzoekers die met succes een voorbeeld van tRNA gesequenced. Hun inzet was des te opmerkelijker omdat ze moesten werken met relatief primitieve apparatuur, in tegenstelling tot de snelle en geavanceerde technologie die vandaag beschikbaar zijn.

RNA-silencing is een mechanisme voor het selectief draaien genen uit en binnen een cel. Strengen RNA bekend als kleine interfererende RNA (siRNA) kan eigen RNA van de cel af te breken wanneer het niet meer nodig is en af ​​te breken voor toekomstig gebruik. De cel kan ook buitenlandse en gemuteerde RNA aanvallen te voorkomen reproduceren. Dit voorkomt dat de uitbraak of voortdurende verspreiding van de ziekte in het organisme als geheel en is een belangrijk afweermechanisme voor alles van onkruid naar walvissen.

Binnen de cel, boodschapper RNA (mRNA) draagt ​​de instructies snaren van eiwitten een cel kan gebruiken in verschillende functies. De inhoud van een cel mRNA op elk moment kan worden aangepast afhankelijk van het type cel is en de fase van de levenscyclus. Een gebruik voor RNA silencing in de vernietiging van mRNA dat niet langer nodig is. Enzymen in de cel trekken elkaar het materiaal en recycleren componenten voor gebruik in andere projecten. Hierdoor cellen zelf reguleren en beheersen verschillende lopende processen die de celfunctie helpen.

Wanneer buitenlandse RNA een cel binnenkomt, kan RNA silencing ook voorkomen. Enzymen in de cel weten hoe dubbelstrengs RNA herkent en weet ook dat niet behoort, aangezien het lichaam alleen de enkelstrengs vorm. Deze enzymen kunnen elkaar virale RNA te trekken met twee strengen dus het kan een cel niet kan overnemen en gaan gebruiken voor het meer virussen te produceren. Cellen kunnen ook buitenlandse of gemuteerd RNA herkennen en gebruiken RNA silencing voor de voortplanting te voorkomen en te verwijderen.

Naast het feit belangrijk voor regulatie van cellulaire activiteiten en verdediging tegen vijandige organismen, RNA silencing ook wetenschappelijke toepassingen. Onderzoekers kunnen deze techniek gebruiken om genen uit te schakelen. Het kan een rol spelen in de genetische manipulatie, waarbij het doel is om streng te controleren, uitgedrukt genetische eigenschappen in organismen zoals planten. Onderzoekers kunnen RNA silencing gebruiken om de ontwikkeling van een organisme vorm en maken het commercieel bruikbare.

Onderzoekers bestuderen RNA silencing in laboratoria over de hele wereld. Hun werk omvat het toezicht op de regulerende processen die door cellen, evenals het ontwikkelen van technieken om te interfereren met cellulaire RNA voor hun projecten. Wetenschappers met een interesse in dit type onderzoek hebben meestal graduate graden en kunnen postdoctoraal werk als onderdeel van hun opleiding hebben voltooid. Ze kunnen werken voor farmaceutische bedrijven, landbouw bedrijven, non-profitorganisaties met een interesse in gezondheid, en overheidsinstanties dat de genetica te bestuderen.