Spaanse Idioms dat gebruik Tener

Hoewel de Spaanse werkwoord tener betekent letterlijk "te hebben," in een aantal zeer veel gebruikte Spaanse idiomatische uitdrukkingen, tener betekent 'zijn' of kan een andere, onverwachte betekenis hebben. Wees voorzichtig, bij het ​​schrijven, niet om de werkwoorden ser of estar (te zijn) in deze uitdrukkingen te gebruiken:

Spaanse Idioms behulp Tener
Spaanse idioom Engels Vertaling
tener calor warm, heet zijn
tener sed dorst te
tener frío cool, koud te zijn
tener lugar plaats te vinden
tener Celos de jaloers op te zijn
tener miedo de bang voor te zijn
tener cuidado voorzichtig te zijn
tener prisa te zijn in een haast
tener dolor de. . . een hebben. . . pijn
tener razón gelijk te hebben
tener éxito slagen
tener sueño slaperig te zijn
tener ganas de te voelen als
tener suerte gelukkig te zijn
tener hambre hongerig te zijn

Het volgende voorbeeld gebruikt tener Suerte: Tienes mucha suerte (U bent van harte geluk.).