In Finance, Wat is een gekwalificeerd advies?

In de financiële wereld, gekwalificeerd advies is een schriftelijk advies is afgegeven door een accountant of auditor die wijst op reserveringen van de accountant met betrekking tot de juistheid van de onderzochte financiële administratie. Situaties gevraagd gekwalificeerde adviezen leiden tot een beperkte reikwijdte van de controle, of ontbrekende of verkeerd zijn weergegeven informatie. Een accountant kan ook schrijven een oordeel, als hij ontdekt een ongebruikelijke boekhoudkundige praktijk die niet in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (GAAP).

Accountants geven drie soorten adviezen na het bekijken van de financiële administratie. Een goedkeurende verklaring staat dat de jaarrekening geeft een nauwkeurige weergave van het bedrijf. Een gekwalificeerde advies bevat een aantal uitzonderingen. Een afkeurende verklaring bevat belangrijke uitzonderingen of waarschuwingen.

GAAP bestaat uit een gemeenschappelijke set van normen en procedures boekhouding gevolgd samenhang te waarborgen in de jaarrekening. Als een accountant niet in staat is om de inventaris te onderbouwen wijten aan een externe locatie, zou hij een oordeel te schrijven. Andere voorbeelden van redenen voor een oordeel met onder meer de onzekerheid van de uitkomst van een aanstaande rechtszaak of onzeker belastingschuld van een onorthodoxe zakelijke transactie.

Verslag van de commissaris bevat meestal drie alinea's. Aanvankelijk was de accountant stelt de verplichtingen van de accountant en directeuren. Vervolgens bespreekt hij de omvang van de controle en stelt dat het bedrijf gebruikt GAAP. Tot slot geeft hij het oordeel van de accountant in de derde paragraaf, waarin hij merkt het oordeel met voorkomend geval.

De accountantsverklaring is een standaard onderdeel van een jaarverslag bedrijf. Samen met de verklaring van de accountant, zal jaarlijks een rapport op te nemen financiële hoogtepunten, bedrijfsinformatie, en de jaarrekening. Bedrijven ook typisch een brief aan de aandeelhouders en de bespreking en analyse van het management.

Een audit is goedkeurende als oordeel van de accountant dat de jaarrekening geeft "een getrouw beeld" van het bedrijf. De financiële verslagen van beursgenoteerde ondernemingen worden routinematig gegeven een goedkeurende verklaring over het auditrapport. De meeste bedrijven zullen herkennen en te beheren eventuele problemen voor de levering van de jaarverslagen. Zelfs een goedkeurende verklaring is slechts een mening, geen garantie. Auditors kunnen worden misleid door doordringende vervalsing van de boekhouding, met name als het management methodisch bereidt de frauduleuze boekhouding.

Een gekwalificeerde advies kan het gevolg zijn van het Andersen-effect te zijn, een aandoening waarbij auditors voeren intens diepgaande onderzoeken bij de controle van bedrijven om boekhoudkundige fouten te voorkomen. Deze versterkte mate van controle resulteert vaak in bedrijven herformuleren van de winst rapporten, zelfs als er geen opzettelijke onjuiste voorstelling van relevante boekhoudkundige informatie is geweest. Bedrijven voeren audits om het vertrouwen in de beleggers dat de jaarrekening van de onderneming zijn accuraat inboezemen. Om te beschermen tegen mogelijke rechtszaken die voortvloeien uit het hoofd gezien financiële onregelmatigheden, zoals afwijkingen van materieel belang, accountants dragen wanpraktijken verzekering.

  • De accountantsverklaring is een standaard onderdeel van een jaarverslag bedrijf.
  • De nauwkeurigheid van de boekhouding kan worden aangevochten in een gekwalificeerd advies afgegeven door een accountant.