Het bepalen van een ANSI Waarde

Bij het schrijven van macro's, kunt u de ASC-functie gebruiken om de ANSI-waarde van de eerste letter van een string te bepalen. In vroege versies van BASIC, Asc keerde de ASCII-waarde, maar Word gebruikt alleen ANSI-waarden. De functie maakt gebruik van de volgende indeling:

x = Asc (sMyString)

waarbij x de variabele die de ANSI waarde moet worden toegewezen, en sMyString de tekenreeks te analyseren.

WordTips is uw bron voor kosteneffectieve Microsoft Word training. (Van Microsoft Word is de meest populaire tekstverwerker in de wereld.) Deze tip (737) van toepassing op Microsoft Word 97, 2000, 2002 en 2003. Je kunt een versie van deze tip voor de ribbon-interface van het Woord (Word 2007 en later) hier: Bepalen van een ANSI-waarde.