Definiëren Obsessief-compulsieve stoornis, of OCD

Mensen met OCD (obsessief-compulsieve stoornis) hebben terugkerende obsessies - opdringerige gedachten, beelden of impulsen die storend zijn en leed veroorzaken. OCD-patiënten hebben ook dwanghandelingen - acties of woorden die ze gebruiken om het leed veroorzaakt door hun obsessieve zorgen te verminderen. Dwanghandelingen kunnen bestaan ​​uit repetitieve gebeden, tellen, ontroerende dingen op een bepaalde manier, het controleren en regelen van items in speciaal symmetrisch manieren.

Andere kenmerken van OCD zijn onder meer:

  • Obsessies ongewenste en over het algemeen niet in overeenstemming met normen en waarden van de lijder.
  • OCD significant interfereert met het dagelijks leven.
  • OCD-patiënten proberen om verontrustende gedachten te onderdrukken, maar kunnen dat niet.
  • De gedachten worden komt van binnen, niet wordt uitgezonden door buitenaardse wezens.
  • De dwanghandelingen moet "correct", worden gedaan of ze moeten worden herhaald.
  • De dwanghandelingen niet echt veel zin.
  • OCD-patiënten meestal weten dat hun obsessies en compulsies onredelijk zijn, maar kan ze niet stoppen.